UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Search
Close this search box.

| Senarai Kursus Semester PBJJ

Sem 2 Sesi Akademik 2023/2024
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/12/23) terkini
Program
Senarai Kursus
Program Syariah (Semester 2)
Program Syariah (Semester 4)
Program Syariah & Program Al-Quran dan Al-Sunnah (Semester 6)
Program Syariah, Program Usuludin dan Falsafah & Program Al-Quran dan Al-Sunnah (Semester 8)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 02/01/24) terkini
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi)
Sarjana Muda Sains Sosial (RHB)
 
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 02/06/23) terkini
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 02/06/23)terkini
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 18/05/23)
Program
Senarai Kursus
Syariah dan Al- Quran dan Al-Sunnah
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 14/12/22)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Semua Program (Sem 6) KB
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 05/01/23)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 8
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 09/06/22)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 01/06/22)
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 7
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 19/05/22)
Program
Senarai Kursus
Syariah dan Al- Quran dan Al-Sunnah
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/12/21)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 21/12/21)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 6, Sem 8
Prasiswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 11/10/21)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 02/10/20)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 12/06/20)
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 7
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 7
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 10/12/19)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 8)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 18/12/19)
Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 6
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) – Sem 6
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 15/10/19)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 7)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 08/10/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 5
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 5
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/12/18)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 29/03/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 7
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 7
Prasiswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/09/18)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 20/09/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 3 ,Sem 7
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 3
Sem 2 Sesi Akademik 2023/2024
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/12/23) terkini
Program
Senarai Kursus

Program Syariah (Semester 2)

Program Syariah (Semester 4)
Program Syariah & Program Al-Quran dan Al-Sunnah (Semester 6)
Program Syariah, Program Usuludin dan Falsafah & Program Al-Quran dan Al-Sunnah (Semester 8)
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 02/06/23) terkini
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 02/06/23)terkini
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 18/05/23)
Program
Senarai Kursus
Syariah dan Al- Quran dan Al-Sunnah
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 14/12/22)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Semua Program (Sem 6) KB
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 05/01/23)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 8
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 09/06/22)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 01/06/22)
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 7
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 19/05/22)
Program
Senarai Kursus
Syariah dan Al- Quran dan Al-Sunnah
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/12/21)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 21/12/21)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 6, Sem 8
Prasiswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 11/10/21)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 02/10/20)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 12/06/20)
Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 7
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 7
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 10/12/19)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 8)
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 18/12/19)
Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 6
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) – Sem 6
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 15/10/19)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 7)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 08/10/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 5
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 5
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/12/18)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 29/03/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 7
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 7
Prasiswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/09/18)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 20/09/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 3 ,Sem 7
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 3
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 14/12/17)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 2, Sem 6, Sem 8
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 2
Prasiswazah

Fakulti Pengajian Islam

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 06/10/17) 
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi & Geografi) & Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 1
(Kemaskini Terakhir: 04/10/17) 
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 3 (Kemaskini Terakhir: 13/10/17)  
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 5
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 7
Prasiswazah
Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 14/12/17)
Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 2, Sem 6, Sem 8
Sarjana Muda Sains Sosial (Geografi) – Sem 2
Prasiswazah

Fakulti Pengajian Islam

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 06/10/17) 
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)
 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi & Geografi) & Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) – Sem 1
(Kemaskini Terakhir: 04/10/17) 
Sarjana Muda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 3 (Kemaskini Terakhir: 13/10/17)  
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 5
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) – Sem 7