Senarai Kursus Semester PBJJ

Senarai Kursus Semester PBJJ

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 11/10/21) terkini

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 12/06/20) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 7
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 7

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 02/10/20) terkini

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 10/12/19)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 8)


Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
(Kemaskini Terakhir: 18/12/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 6
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 6

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 15/10/19)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 7)


Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
(Kemaskini Terakhir: 08/10/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 5
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 5

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 29/03/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 7
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 7

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/12/18)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 20/09/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 3 ,Sem 7
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 3

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/09/18)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 2, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 2

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 14/12/17)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6)
Semua Program (Sem 8)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi & Geografi) & Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 1
(Kemaskini Terakhir: 04/10/17) 
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 3 (Kemaskini Terakhir: 13/10/17)  
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 5
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 7

 

Fakulti Pengajian Islam

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 06/10/17) 
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7)