Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Senarai Kursus Semester Sepenuh Masa

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 29/07/20)

Program
Senarai Kursus
Kejuruteraan Awam dan Kejuruteraan Mekanikal

 

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina  (Kemaskini Terakhir: 08/09/20) terkini

Program
Senarai Kursus
Kejuruteraan Mikroelektronik
Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer
Kejuruteraan (Kimia)
Kejuruteraan (Sekitaran)
Kejuruteraan (Mekanik)

Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kuwait) (Kemaskini Terakhir: 29/07/20) terkini

Program
Senarai Kursus
Kejuruteraan Awam dan Kejuruteraan Mekanikal

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan
Program
Senarai Kursus
Bachelor in Business Administration (Kemaskini Terakhir: 16/05/2017)

 

Popups Powered By : XYZScripts.com