Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Pengurusan Akademik & Rekod

Noor Suzilawati Binti Desa

Bidang Tugas

▸Unit Kemasukan
▸Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar
▸Unit Peperiksaan & Pengijazahan


Massarah Binti Abdul Talib

Bidang Tugas

▸Pengajian Islam
▸Sains Sosial dan Kemanusiaan
▸Sains dan Teknologi
▸Kejuruteraan dan Alam Bina
▸Sains Kesihatan
▸SERI
▸HADHARI
▸IMEN


Mohd Firdaus Bin Ibrahim

Bidang Tugas

▸Teknologi dan Sains Maklumat
▸Perubatan
▸Pergigian
▸Pendidikan
▸Pusat Pengajian Citra
▸IPI
▸INBIOSIS
▸LESTARI
▸IIR4.0/IVI


Nurul Illiyaliyana Binti Jalil

  • 03-8921-3562
  • illiyaliyana@ukm.edu.my

Bidang Tugas

▸Ekonomi dan Pengurusan
▸Undang-Undang
▸FARMASI
▸IKMAS
▸KITA
▸SELFUEL
▸UMBI
▸ATMA


Siti Roslinda Binti Mohd Yusof

Bidang Tugas

▸Pengajian Islam
▸Sains Sosial dan Kemanusiaan
▸Sains dan Teknologi
▸Kejuruteraan dan Alam Bina
▸Sains Kesihatan
▸SERI
▸HADHARI
▸IMEN


Narma Binti Hussain

Bidang Tugas

▸Ekonomi dan Pengurusan
▸Undang-Undang
▸FARMASI
▸IKMAS
▸KITA
▸SELFUEL
▸UMBI
▸ATMA


Salamiah Binti Mohamad

Bidang Tugas

▸Teknologi dan Sains Maklumat
▸Perubatan
▸Pergigian
▸Pendidikan
▸Pusat Pengajian Citra
▸IPI
▸INBIOSIS
▸LESTARI
▸IIR4.0/IVI


Aimi Amirah Binti Mazli

Bidang Tugas

▸Ekonomi dan Pengurusan
▸Undang-Undang
▸FARMASI
▸IKMAS
▸KITA
▸SELFUEL
▸UMBI
▸ATMA


Popups Powered By : XYZScripts.com