Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Pengurusan Teknologi Maklumat

Nor Hapizah Binti Abd Rahman

Bidang Tugas

▸Pengurusan ICT dan sistem
▸UKMFolio


Rosida Binti Toerin

Bidang Tugas

▸Pembangunan sistem
▸Ditempatkan di Pusat Teknologi Maklumat (PTM)


Nurfarahaain Binti Ahmad

Bidang Tugas

▸Pembangunan sistem
▸Ditempatkan di Pusat Teknologi Maklumat (PTM)


Siti Hasanah Binti Ishak

Bidang Tugas

Webmaster
▸Multimedia


Dewiyana Binti Sarif

Bidang Tugas

▸Pembangunan sistem
▸Ditempatkan di Pusat Teknologi Maklumat (PTM)


Siti Hairani Binti Harun

Bidang Tugas

▸Pembangunan sistem


Amir Syafiq Bin Mohd Rizuan

Bidang Tugas

▸Pembangunan sistem


Wan Muhamad Firdaus Bin Ghazali

Bidang Tugas

▸Penyelenggaraan Alatan ICT
▸Instalasi Peralatan & Perisian
▸Perolehan ICT


Popups Powered By : XYZScripts.com