Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Pengurusan UKMSHAPE

Prof. Datuk Dr. Muhammad Bin Hussin

  • 03-8921-4073
  • pghkmbgn@ukm.edu.my

Bidang Tugas


Prof. Madya Dr. Fariza Binti Khalid

Bidang Tugas


Dr. Azahan Bin Awang

Bidang Tugas


Jamalul Lail Bin Abdul Wahab

Bidang Tugas


Siti Nabila Binti Mohd Khairi

Bidang Tugas

▸Urusan Jadual/Temujanji Timbalan Pengarah I, II & IV


Nur Hizatul Azwin Binti Idris

Bidang Tugas

▸Urusan Jadual/Temujanji Pengarah & Timbalan Pengarah III