Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Struktur Program Eksekutif

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Ekonomi Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi)  Muat Turun
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi)  Muat Turun
 Sarjana Muda Ekonomi  Muat Turun


Siswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjana Muda Ekonomi Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
  Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjana Muda Ekonomi Muat Turun
 Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi  Muat Turun
 Sarjana Perakaunan (Modul Audit Dalaman)  Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan

Program
Struktur Program
 Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu) - Bangi Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) (Kemaskini Terakhir: 01/02/16) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kurikulum Pedagogi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) - Bangi Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) - Melaka Muat Turun

 

Fakulti Sains & Teknologi

Program
Struktur Program
Sarjana Pengurusan Keselamatan & Industri

Borang Pengecualian Kursus SPKI

Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan & Industri
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti

 

Fakulti Undang-Undang

Program
Struktur Program
Sarjana Undang-Undang Perniagaan Muat Turun
Sarjana Harta Intelek Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 

Program
Struktur Program
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)  Muat Turun
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)
Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
Sarjana Sistem Maklumat
Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Struktur Program
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)  Muat Turun
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Popups Powered By : XYZScripts.com