Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Surat Pengesahan Pendaftaran Kursus

  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2021/2022 Program Eksekutif & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 17/11/2021) terkini

  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 3 Sesi 2020/2021 Program Eksekutif FEP (Program Prasiswazah) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/08/2021) terkini


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 2 Sesi 2020/2021 Program Eksekutif (Selain FTSM & FUU) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/04/2021)


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2020/2021 Program Eksekutif (Selain FTSM, FKAB & FUU) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/12/2020)


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2020/2021 Fakulti Pendidikan (Program Siswazah) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 30/09/2020)


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 3 Sesi 2019/2020 Program Eksekutif FEP (Program Prasiswazah) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/08/2020)


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 2 Sesi 2019/2020 Program Eksekutif (Selain FTSM, FKAB & FUU) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 08/05/2020) 


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2019/2020 Program Eksekutif (Selain FTSM) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/11/2019)


  • Pengesahan Pendaftaran Kursus FTSM (Program Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2019)