UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Tatacara Permohonan

TATACARA PERMOHONAN:
  1. Sila lengkapkan permohonan di Sistem JoinUKM berdasarkan maklumat seperti berikut kecuali ODL/Asasi Pintar melalui eSPEED:
Pengambilan Tahap Pengajian Fakulti Mod Pengajian/Status Pendaftaran
Januari
Prasiswazah (ODL)
1. Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
FPI
-Kerja kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan/Pelajar antarabangsa (Nusantara/Fasih berbahasa Melayu)
Februari
Prasiswazah (Separuh masa)
FTSM, FUU
-Kerja Kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan
Sarjana
-Kerja Kursus
-Separuh Masa/Sepenuh Masa & Modular
-Pelajar tempatan & antarabangsa
Sarjana (Antarabangsa)
Semua Fakulti/Institut
-Kerja Kursus & Disertasi/Penyelidikan
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Doktor Falsafah (Antarabangsa)
-Penyelidikan
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Mac
Prasiswazah (Separuh masa)
FEP
-Kerja kursus/Penyelidikan
-Separuh masa
-Pelajar tempatan
Sarjana
FEP, FKAB, FPI, FST
Mei
Sarjana (ODL)
1. Master of Education in Teaching English as a Second Language
FPEND
-Kerja kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan & Antarabangsa
Sarjana (ODL)
2. Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan
-Kerja kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan
Prasiswazah (ODL)
1. Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
FPI
-Kerja kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan/Pelajar antarabangsa (Nusantara/Fasih berbahasa Melayu)
Jun
Sarjana (Antarabangsa)
FPER
-Klinikal
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Julai/ Ogos
Asasi
PGPN
-Kerja Kursus
-Sepenuh masa
-Pelajar tempatan
September
Prasiswazah (Antarabangsa)
Semua Fakulti/Institut
-Kerja Kursus
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Prasiswazah (Sepenuh masa)
-Kerja Kursus
-Sepenuh masa
-Pelajar tempatan
Prasiswazah (Separuh masa)
FTSM, FEP
-Kerja Kursus/Penyelidikan
-Sepenuh masa/Separuh masa
-Pelajar tempatan & antarabangsa
Prasiswazah PBJJ
FPI, FSSK
Sarjana
FPI, FST, FPER, FKAB, FEP, FTSM, FPEND, FUU
Sarjana (Antarabangsa)
Semua Fakulti/Institut
-Kerja kursus & Disertasi/Penyelidikan/Campuran
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Doktor Falsafah (Antarabangsa)
-Penyelidikan
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Sarjana (ODL)
1. Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan
FPEND
-Kerja kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan
Prasiswazah (ODL)
1. Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
FPI
-Kerja kursus
-Separuh masa
-Pelajar tempatan/Pelajar antarabangsa (Nusantara/Fasih berbahasa Melayu)
September (Tempoh Permohonan Dis - Jan)
Sarjana Antarabangsa
FGG
-Klinikal
-Sepenuh masa
-Pelajar antarabangsa
Disember
Sarjana Antarabangsa
FPER
-Klinikal
-Sepenuh Masa
-Pelajar antarabangsa
  1. Anda dikehendaki melampirkan dokumen berkaitan ke dalam Sistem JoinUKM. Bagi program ODL/Asasi Pintar, sila gunakan Sistem eSPEED.

Sila muat naik dokumen berikut:

  1. Gambar berukuran passport terkini dalam format jpeg dengan saiz tidak melebihi 100KB. [Klik sini panduan gambar pelajar]
  2. Resit bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00 (Warganegara). Bayaran hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor Akaun CIMB 8002233829).
  3. Salinan Ijazah/Diploma/Sijil berkaitan akademik yang disahkan di menu maklumat akademik.
  4. Borang Penyokong Akademik bagi program jenis pengajian tesis/penyelidikan di menu dokumen sokongan. Muat turun [Borang Penyokong (Tesis)] & rujuk [Maklumat Cadangan Penyelidikan/Proposal Penyelidikan].
  5. Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan(jika berkaitan).

Nota:
• Semua salinan dokumen hendaklah disahkan dalam bentuk pdf dengan saiz tidak melebihi 2MB.
• Sijil yang tidak berkaitan dengan akademik tidak perlu dimuat naik.

  1. Sebarang permohonan yang dibuat selepas tempoh yang dinyatakan akan dinilai untuk pengambilan yang berikutnya. (Tertakluk kepada penawaran program).
  2. Keputusan permohonan boleh disemak melalui Sistem JoinUKM & eSPEED (untuk ODL) dalam tempoh empat (4) ke lapan (8) minggu selepas tamat tempoh.
  3. Yuran proses tidak akan dikembalikan.
TEMPOH PERMOHONAN:
Pengambilan Tempoh Permohonan
Februari/Mac
Julai - November
Jun
Oktober - Februari
Jun/Julai
April
September
Februari - Mei
Disember
Mac - Ogos
TEMPOH PERMOHONAN ODL:
Pengambilan Tempoh Permohonan
Jan
September - November
Mei
Januari - Mac
September
Mei - Julai
SENARAI PETUNJUK FAKULTI
No. Singkatan Fakulti
1
FEP
Ekonomi & Pengurusan
2
FTSM
Teknologi & Sains Maklumat
3
FST
Sains &Teknologi
4
FKAB
Kejuruteraan dan Alam Bina
5
FPI
Pengajian Islam
6
FPEND
Pendidikan
7
FUU
Undang-undang
8
FSSK
Sains Sosial dan Kemanusiaan
9
FSK
Sains Kesihatan
10
FGG
Pergigian
11
FPER
Perubatan
12
FFAR
Farmasi
13
PGPN
Pusat GENIUS@Pintar Negara