Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Visi, Misi & Objektif

Visi UKMSHAPE

Menjadi Peneraju dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat.

Misi UKMSHAPE

Terkehadapan dalam penawaran Pembelajaran Sepanjang Hayat yang berkualiti melalui mod pembelajaran yang fleksibel, berinovasi dan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Objektif UKMSHAPE

  • Menyediakan peluang pembelajaran dan latihan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kearah pembangunan modal insan.
  • Menawarkan program-program akademik dan profesional yang berdaya saing dan memenuhi keperluan semasa.
  • Penambahbaikan berterusan kualiti program-program yang ditawarkan melalui UKMSHAPE.

Objektif Kualiti

Menyediakan perkhidmatan berkualiti dalam memenuhi keperluan pelanggan.

Popups Powered By : XYZScripts.com