Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Yuran Pengajian

STRUKTUR YURAN PROGRAM SARJANAMUDA EKSEKUTIF & PBJJ (SEPARUH MASA)

Fakulti / Program

Tempoh Pengajian
(Semester)

Yuran (RM)

Semester Pertama

Semester Berikutnya

Yuran Penuh

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Sarjana Muda Sains Komputer

6

3,900

3,200

19,900

Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

6

4,000

3,500

21,500

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan

8

3,750

2,450

20,900

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Antarabangsa)

8

 4,125

3,675

 29,850

Sarjana Muda Perakaunan

10

4,200

2,700

28,500

Sarjana Muda Ekonomi

8

3,750

2,450

20,900

Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah & Kempimpinan/Usuludin & Falsafah/Shariah/Al-Quran & Al-Sunnah/Arab & Tamadun Islam)

10

5,300

3,300

35,000

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu/Pengajian Bahasa Inggeris/Psikologi/Geografi)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjana Muda Sains Sosial (Pembangunan Manusia)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjana Muda Sains Sosial (Komunikasi & Dasar Awam)

8

2,750

2,450

19,900