Tujuan WeSihat 2.0

WeSihat 2.0 adalah untuk menghasilkan golongan warga emas yang telah mencapai penuaan berjaya

Panduan dalam WeSihat 2.0 berupaya untuk mengurangkan risiko kemerosotan daya ingatan dalam kalangan warga emas di Malaysia