Pengenalan

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu yang sebelum ini dikenali sebagai SARI diterbitkan tiga kali setiap tahun oleh Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Tujuan utama jurnal ini adalah untuk menerbitkan penyelidikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang dilakukan oleh cendekiawan dalam pengajian dunia Melayu, termasuk aspek sains dan teknologi, bahasa dan linguistik, sastera tradisional dan moden, sejarah, habitat manusia dan alam sekitar, budaya dan falsafah. Pandangan yang dinyatakan dalam artikel ini tidak semestinya menggambarkan pendapat Editor atau ATMA.

No Terbitan:
ISSN 2289-1706 (Cetakan)
ISSN 2289-4268 (Elektronik)