Bahan Bercetak

Jurnal yang telah dicetak boleh diperoleh dari Pejabat Am, Institut Alam dan Tamadun Melayu. Harga senaskah jurnal IMAN ialah RM25.00