Jilid 2 Bil.2

imanJ2B2 1) Pelestarian Bahasa Melayu sebagai Bahasa Utama dalam Persuratan dan Pembudayaan Ilmu, Sains dan Teknologi di Rantau Ini
Hashim Musa, Rozita Che Rodi & Salmah Jan Noor Muhammad


PDF
 2) Pemikiran Za’ba dalam Membentuk Jati Diri Melayu
Siti Zamrah Isa & Che Ibrahim Hj Salleh


 PDF
 3) Kesedaran Generasi Muda Terhadap Patriotisme dan Perpaduan Nasional di Malaysia
Aziz Ujang, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub


 PDF
 4) Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik)
H. Rustam Effendi


 PDF
 5) Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur al-Ihsan: Kajian Menurut Kaedah Ekserp
Mohd Sholeh Sheh Yusuff & Mohd Nizam Sahad


 PDF
 6) Asal Usul Gerakan Pendidikan Muhammadiyah di Indonesia
Maman Abdul Majid Binfas, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Ahmad Munawar Ismail


 PDF
 7) Interpretasi Terkini Data Arkeologi di Kompleks Percandian Pengkalan Bujang, Kedah
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Muhammad Rizal Razman


 PDF
 8) Bingkisan Hadiah Pencetus Keberlangsungan Hubungan Diplomatik Pada Zaman Kesultanan Melayu
Salmah Jan Noor Muhammad


 PDF
 9) Pengaruh Adat Resam, Kepercayaan dan Kebudayaan Terhadap Pembinaan Rumah Melayu Traditional
Noor Faizah Aziz, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin & Aziz Ujang


 PDF
 10) Strategi Pengenalan Teks Ilmiah Berbahasa Melayu: Dimensi Nahuan
Idris Aman & Benazir Tanjung Fatkur Rahman


 PDF
 11) Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan
Nazri Muslim
 PDF