Jilid 2 Bil.3

imanJ2B3 1) Dorongan Pemelukan Agama Islam dalam Kalangan Komuniti Minoriti di Sebuah Negeri Majoriti Melayu
Azarudin Awang & Khadijah MohdKhambali @ Hambali


PDF
 2) Cinta Sufi dan Dakwah Ramlee Awang Mursyid: Pengaruhnya Terhadap Pembaca
Halimah Mohamed Ali


 PDF
 3) The History and Development of Academic Publishing in Malaysia
Hamedi M. Adnan


 PDF
 4) Sejarah Ringkas Warisan Perkapalan Tradisional Melayu
Hashim Musa, Rozita Che Rodi & Salmah Jan Noor Muhammad


 PDF
 5) Candi Sungai Batu (Tapak SB1): Kearifan Tempatan dalam Teknologi Pembuatan Bata dan Seni Bina Candi
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Muhammad Rizal Razman


 PDF
 6) Proses Pemendekan dalam Pembentukan Kata Submorfologi Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal 
Muhammad Marwan Mohd Tanos & Nik Safiah Karim


 PDF
 7) Some Challenges in Managing Cultural Differences in a Multi-Ethnic Country: Malaysia
Ding Choo Ming


 PDF
 8) Pengaruh Bahasa Jawa dalam Pembauran Kod Golongan Muda Melayu Berketurunan Jawa
Mohammad Firdaus Pawit & Normahdiah Sheik Said


 PDF
 9) Beberapa Nota Kearifan Melayu tentang Sakit Tuan: Satu Pengenalan
Mohd Faizal Musa


 PDF
 10) Mitos Harimau dalam Pengaturan Adat Masyarakat Kerinci Desa Pulau Tengah, Jambi, Sumatera
Hebransyah Usman & Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah


 PDF
 11) Hubungan Harmonis dalam Novel Negeri Lima Menara
Muhammad Salman Palewai, Siti Rugayah Hj.Tibek, Fariza Md. Sham & Zulkefli Aini
 PDF