Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 4 Bil.2

1) Penggunaan Pengaturcaraan Gol 0-1 dalam Penjadualan Jururawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan (HATTMIZAN)
Nur Asyikin Hamdan, Hazwani Che Ab Rahman, Abdul Latif Samian & Nazri Muslim


PDF
 2) Retorik Naratif dalam Novel “Orang Kota Bharu”
Nurulain Abdul Razak & Che Ibrahim Salleh


 PDF
 3) Pantun Melayu: Ayat Majmuk Gabungan Bahasa Melayu
Ab. Razak Ab. Karim & Nurul Ain Alizuddin


 PDF
 4) Pengurusan Konflik dalam Cerita Rakyat Nusantara Abad ke-19
Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi


 PDF
 5) Impak Dialek Melayu Sabah ke atas Bahasa Ibunda Generasi Muda Etnik Kadazandusun
Noor Aina Dani


 PDF
 6) Perlembangaan Itqan Muluk dan Nasionalisme Melayu-Islam
Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Bukhari Abdul Rahim, Ridzwan Ahmad & Muhammad Ikhlas Rosele


 PDF
 7) Perbandingan Inventori Vokal Dialek Kelantan dan Negeri Sembilan
Nurliayana Zainal Abidin & Adi Yasran Abdul Aziz


 PDF
 8) Faktor Ekstralinguistik: Motivasi dalam Pembelajaran Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Asing di 5 Universiti di Malaysia
Ayuni Mohamad Bakari & Rohaidah Kamaruddin


 PDF
 9) Perlindungan Alam Sekitar Terhadap Aspek Kecuaian di Bawah Undang-Undang Tort Melalui Mediasi ke Arah Pembangunan Mampan di Malaysia
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Bin Mokhtar, Siti Naaishah Hambali, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Zuliskandar Ramli


 PDF
 10) Refleksi Terhadap Konsep Rahman dan Identiti Melayu-Sufi
Mohamad Nasrin Nasir


 PDF
 11) Pengumpulan Modal oleh Orang Cina di Pulau Pinang (1820-1867): Satu Tinjauan dari Aspek Aset, Potensi dan Peluang
Tan Soon Chin & Adnan bin Jusoh


 PDF

 

Translate »