Jilid 4 Bil.2

1) Penggunaan Pengaturcaraan Gol 0-1 dalam Penjadualan Jururawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan (HATTMIZAN)
Nur Asyikin Hamdan, Hazwani Che Ab Rahman, Abdul Latif Samian & Nazri Muslim


PDF
 2) Retorik Naratif dalam Novel “Orang Kota Bharu”
Nurulain Abdul Razak & Che Ibrahim Salleh


 PDF
 3) Pantun Melayu: Ayat Majmuk Gabungan Bahasa Melayu
Ab. Razak Ab. Karim & Nurul Ain Alizuddin


 PDF
 4) Pengurusan Konflik dalam Cerita Rakyat Nusantara Abad ke-19
Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi


 PDF
 5) Impak Dialek Melayu Sabah ke atas Bahasa Ibunda Generasi Muda Etnik Kadazandusun
Noor Aina Dani


 PDF
 6) Perlembangaan Itqan Muluk dan Nasionalisme Melayu-Islam
Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Bukhari Abdul Rahim, Ridzwan Ahmad & Muhammad Ikhlas Rosele


 PDF
 7) Perbandingan Inventori Vokal Dialek Kelantan dan Negeri Sembilan
Nurliayana Zainal Abidin & Adi Yasran Abdul Aziz


 PDF
 8) Faktor Ekstralinguistik: Motivasi dalam Pembelajaran Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Asing di 5 Universiti di Malaysia
Ayuni Mohamad Bakari & Rohaidah Kamaruddin


 PDF
 9) Perlindungan Alam Sekitar Terhadap Aspek Kecuaian di Bawah Undang-Undang Tort Melalui Mediasi ke Arah Pembangunan Mampan di Malaysia
Muhammad Rizal Razman, Mazlin Bin Mokhtar, Siti Naaishah Hambali, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Zuliskandar Ramli


 PDF
 10) Refleksi Terhadap Konsep Rahman dan Identiti Melayu-Sufi
Mohamad Nasrin Nasir


 PDF
 11) Pengumpulan Modal oleh Orang Cina di Pulau Pinang (1820-1867): Satu Tinjauan dari Aspek Aset, Potensi dan Peluang
Tan Soon Chin & Adnan bin Jusoh


 PDF