Jilid 4 (Terbitan Khas) Bil.1

1) Kaitan Antara Hidrokarbon Polisiklik Beraroma daripada Asap Kenderaan dalam Partikel Udara dan Daun Pokok di Pinggir Lebuhraya Johor, Malaysia
Azliyana Azhari, Mohd Noh Dalimin & Seow Ta Wee


PDF
 2) Potensi biosensor sebagai Sebuah Alat Amaran Awal bagi Pengurangan Risiko Bencana di Peringkat Wilayah
Ooi Lia, Lee Yook Heng & Goh Choo Ta


 PDF
 3) Pembinaan Wetland untuk Rawatan Air Sisa: Satu Kajian Kes di Frangipani Resort, Langkawi
Mohd Shafiq Asnawi Md. Akhir, Ahmad Aldrie Amir, Mazlin Mokhtar & Anthony Wong Kim Hooi


 PDF
 4) Anggaran Dua Spesies Tumbuhan Bandar untuk Pemendapan Zarah Airborne: Pengaruh Parameter Meteorologi dan Sumber Pencemar
Nur Dina Shazani Mohd Azam, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Luqman Chuah Abdullah & Shaharuddin Mohamad Ismail


 PDF
 5) Penetapan Kriteria dan Petunjuk untuk Bandar Taman Malaysia: Bandar Hijau Putrajaya sebagai Kajian Kes
Amat RamsaYaman & Abdullah Mohd


 PDF
 6) Gambaran Nilai Warisan Melalui Mekanisme Inovatif
Ahmad Shuib & Nithanan Koshy Mathew


 PDF
 7) Membangunkan Semula Strategi Kelestarian Pengurusan Air Banjir
Mohd Faiz Musa, Ismawi Hj. Zen & Izawati Tukiman


 PDF
 8) Penyertaan Masyarakat dalam Tadbir Urus bagi Kelestarian Pengurusan Pasaran Tumbuhan Ubatan di Kawasan Perbandaran
Jurry Foo, Abdul Latiff Mohamad, Mustafa Omar & Ahmad Aldrie Amir


 PDF
 9) Kaji Selidik Etnobotani terhadap Dagangan Tumbuhan Perubatan di Tamu dalam Kawasan Bandar Sabah
Jurry Foo, Abdul Latiff Mohamad, Mustafa Omar & Ahmad Aldrie Amir


 PDF
 10) Pelepasan karbon daripada Sumber Kenderaan di Kawasan Perindustrian Terpilih di Malaysia
Azliyana Azhari, Ahmad Fariz Mohamed & Mohd Talib Latif


 PDF
 11) Pelepasan Karbon daripada Bangunan: Satu Penggunaan Penilaian Kitaran Hayat
Murnira Othman & Ahmad Fariz Mohamed


 PDF
 12) Tenaga Solar untuk Kesejahteraan Sosioekonomi di Kawasan Bandar, Malaysia
Rashidah Zainal Alam, Md. Anowar Hossain Bhuiyan, Chamhuri Siwar & Norasikin Ahmad Ludin


 PDF
 13) Kerjasama Institusi untuk Pengurusan Eco-Pelancongan di Taman Negeri Royal Belum (RBFSP), Malaysia
Zainah Othman, Ahmad Fariz Mohamed,Abdul Samad Hadi & Shaharuddin Ismail


 PDF