Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 5 Bil. 1

 

1) Jenis Seramik Perdagangan di Semenanjung Malaysia: Berdasarkan Koleksi di Muzium dan Ekskavasi Arkeologi
Asyaari Muhamad


PDF
 2) Pandangan Dunia Islam Modernis dalam Struktur Sosial Masa Pemerintahan Orde Baru: Tradisi Karya-karya Ahmad Tohari
Purwantini


 PDF
 3) Menyoroti Dua Tradisi Pemujaan Laut di Sarawak: Semah dan Kaul
Pan Hui, Chong Shin & Remmy Gedat


 PDF
 4) Nilai Kegigihan dalam Sajak Melayu
Mohd Haidi Mohd Kasran


 PDF
 5) Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Sekolah Tamil
Saraswathy a/p Pormalu @ Perumal, Rohaidah Kamaruddin, Paramasivam
a/l Muthusamy, Ayuni Mohamad Bakari & Husna Hidayah Mansor


 PDF
Translate »