Jilid 5 Bil. 1

 

1) Jenis Seramik Perdagangan di Semenanjung Malaysia: Berdasarkan Koleksi di Muzium dan Ekskavasi Arkeologi
Asyaari Muhamad


PDF
 2) Pandangan Dunia Islam Modernis dalam Struktur Sosial Masa Pemerintahan Orde Baru: Tradisi Karya-karya Ahmad Tohari
Purwantini


 PDF
 3) Menyoroti Dua Tradisi Pemujaan Laut di Sarawak: Semah dan Kaul
Pan Hui, Chong Shin & Remmy Gedat


 PDF
 4) Nilai Kegigihan dalam Sajak Melayu
Mohd Haidi Mohd Kasran


 PDF
 5) Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Sekolah Tamil
Saraswathy a/p Pormalu @ Perumal, Rohaidah Kamaruddin, Paramasivam
a/l Muthusamy, Ayuni Mohamad Bakari & Husna Hidayah Mansor


 PDF