Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 5. Bil 2

1) Agama dan Budaya Berpisah Tiada: Tinjauan terhadap Masyarakat Murut Tahol di Sabah
Abd Hakim Mohad & Ros Aiza Mohd Mokhtar


PDF
 2) Raja Ali Haji: Cendekiawan Ulung dan Pemikir Besar Merentas Zaman
Hashim Musa & Rozita Che Rodi


 PDF
 3) Kanak-kanak Belajar Membaca Menggunakan Buku Cerita Dwibahasa
Mukhlis Abu Bakar


 PDF
 4) Masalah Praktik “Parataksis” dalam Leksikografi
Norati Bakar


 PDF
 5) Menjejaki Warisan Khazanah Manuskrip dan Buku Nadir Melayu di Cambridge University Library
Raimy Ché-Ross, Zahir Ahmad & Mohd. Taufik Arridzo Ahmad Balwi


 PDF
 6) Nilai Pendidikan dan Kebijaksanaan Masyarakat Melayu dalam Pantun dan Peribahasa Melayu
Zaitul Azma Zainon Hamzah


 PDF
 7) Ulasan Buku:
Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara oleh Dicky Sofjan
Mohd Faizal Musa


 PDF
Translate »