Terbitan 2016

Action Research:  A Window to New Experiences in Teaching and Learning
ISBN  9789674124359 (soft cover).               212 pages.                  Radha M. K. Nambiar, Nor Fariza Mohd Nor & Mohamed Zain Sulaiman.      RM35.00

Akhlak dan Pembangunan Insan: Pendekatan Falsafah (cet.2)
ISBN  9789674121235 (kulit lembut).         84 halaman.          Mohd. Nasir Omar.      RM20.00

Alumni Cemerlang Kolej Komuniti
ISBN  9289674123819 (kulit lembut).       264 halaman.   Mohamad Sattar Rasul, Ahmad Rosli Mohd Nor, Salleh Amat & Rose Amnah Abd. Rauf.      RM35.00

Amalan Mazhab Syafii dalam Fatwa Zakat di Terengganu
ISBN  9789674124199 (kulit lembut).        336 halaman.          Wan Zulkifli Wan Hassan.         RM40.00

Analisis Eknomi Islam
 
ISBN  9789674123017 (kulit lembut).            300 halaman.            Sanep Ahmad.          RM35.00
 

Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu (cet.3)
ISBN  9289674128056 (kulit lembut).       308 halaman.      Anwar Din.      RM35.00
 

An Introduction to Sabah Native Land Law
ISBN 9789674124069 (soft cover).                186 pages.              Rooshida Merican Abdul Rahim Merican, Jady @ Zaidi Hassim, Wan Syazana Akmal Wan Roslan & Hanani Azren Husin.      RM35.00

Bio Keselamatan dan Masyarakat Malaysia
ISBN  9289674123598 (kulit lembut).            118 halaman.        Noor Sharizad Rusly & Latifah Amin.          RM30.00
 

Buku Aktiviti Kepelbagaian Biologi Ekosistem Sawit
ISBN  9289670829180 (kulit lembut).                    51 halaman.              Faszly Rahim, Izfa Riza Hazmi, Salmah Yaakop & Maimon Abdullah.       RM10.00
 

Bagaimana Negara Kaya Menjadi Kaya dan Mengapa Negara Miskin Kekal Miskin
ISBN  9289674123833 (kulit lembut).            405 halaman.          Rahmah Ismail, Ishak Yussof & Nor Aini Haji Idris.                    RM50.00
 

Burung-burung Malaysia.  Malaysia Biodiversity Information System (MyBIS)
ISBN  9289674124434 (kulit keras).            166 halaman.        Allen Jeyarajasingam, Norhayati Ahmad, Yasser Mohamed Arifin & Rahman Illias. (sunt.)      RM150.00
 

Case Studies in Islamic Banking & Finance
ISBN  9289674124267 (soft cover).             78 pages.                    Aishah Abdul-Rahman, Shahidah Shahimi & Abdul Ghafar Ismail.     RM20.00

Classroom Insights:  Language Learning Skills, Strategies and Practice
ISBN  9289674123529 (soft cover).                150 pages.                Zarina Othman, Wahiza Wahi & Faridah Muas.        RM35.00

Dakwah dan Perubahan Sosiobudaya
ISBN  9789674124021 (kulit lembut).            212 halaman.            Salasiah Hanin Hamjah.         RM35.00

Evolution in Language Studies
ISBN 9789674124205 (soft cover).            236 pages.         Marlyna Maros, Shanthini Pillai, Saadiyah Darus & Noorizah Mohd Noor.  RM35.00
 

Entrepreneurship Policy & Practice
ISBN  9789674123475 (soft cover).              154 pages.                    Kamal Halili Hassan.   RM35.00
 

From Carbon to Silicon:  A Paradigm Shift in Energy Generation
ISBN  9789674124373 (soft cover).              80 pages.                  Saleem Hussain Zaidi.              RM20.00
 

Gagasan Kesyumulan Fiqh Muamalat dalam Sistem Kewangan Islam
ISBN 9789674123369 (kulit lembut).           368 halaman.      Hailani Muji Tahir.      RM40.00
 

Falsafah Akhlak (Edisi Kedua)
ISBN 9789679429220 (kulit lembut).          214 halaman.         Mohd. Nasir Omar.     RM30.00
 

Islam dan Pengaruh Barat dalam Kritikan
ISBN  9789674123673 (kulit lembut).          291 halaman.          Ungku Maimunah Mohd. Tahir (sunt.).     RM40.00

Daya Saing Bandar Pertengahan
ISBN  9289674122171 (kulit lembut).           360 halaman.            Fatimah Hj. Yusof & Katiman Rostam.         RM45.00

Elektrod Karbon Superkapasitor daripada Tandan Sawit:  Kegunaan Termaju Produk Sampingan Industri Sawit
ISBN 9289674124090 (kulit lembut).             113 halaman.           Mohamad Deraman.    RM20.00

 

Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (cet.6)
ISBN 978967942993090 (kulit lembut).           90 halaman.            Syed Muhammad Naguib Al-Attas.      Syarahan Perdana.      RM20.00

Kamus Kata: Bahasa Melayu Malaysia - Bahasa Indonesia
ISBN  9789674123932 (kulit lembut).          242 halaman.        Rusdi Abdullah.        RM35.00

Kanon Melayu
ISBN  9789274123857 (kulit lembut).         242 halaman.         Norazimah Zakaria.      RM35.00

Ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Menjana Peradaban Insan
ISBN  9789674124311 (kulit lembut).        172 halaman.          Shahidi A. Hamid & Ali Salman (suntingan).   RM35.00
 

Fundamentals in Setting Up a cGMP Facility for Cell-based Therapies
ISBN  9289674124083 (soft cover).             64 pages.            S Fadilah S Abdul Wahid (edt.)  RM20.00
 

Falsafah dan Pedagogi Pendidikan Islam:  Isu dan Cabaran
ISBN 9789674124496 (kulit lembut)            162 halaman.          Maimun Aqsha Lubis, Nur Faizah Abu Hashim & Nur Syamira Abdul Wahab (sunt.)               RM30.00

Keusahawanan & Masyarakat Orang Asli
ISBN  9789674123895 (kulit lembut).         140 halaman.         Norasmah Hj. Othman & Mohd Hasril Amiruddin Rauf.                 RM30.00

Keluarga Berkualiti dalam Kalangan Wanita Berkerjaya
ISBN  9789674123406 (kulit lembut).         252 halaman.         A'dawiyah Ismail.       RM35.00

Hubungan Malaysia-Indonesia:  Sejarah Politik dan Keselamatan
ISBN  9789674123239 (paperback).            190 pages.                Maslida Yusof, Mohamad Rodzi Abd Razak, Mohammed Azlan Mis & Yusmilayati Yunos.   RM30.00
 

Intervensi Terapi Cara Kerja dalam Pendidikan Khas
ISBN  9789674123949 (kulit lembut).          111 halaman.        Mahfuzah Zainol & Rosadah Abdul Majid.   RM25.00

Ilmu Teras Persuratan Melayu
ISBN  9789674123987 (kulit lembut).            407 halaman.            Ungku Maimunah Mohd. Tahir (suntingan).         RM40.00
 

Hamba Menjadi Sultan:  Sketsa Kegemilangan dan Kemerosotan Ekonomi Mamluk
ISBN 9789674124489 (kulit lembut).             115 halaman.        Wan Kamal Mujani.    Syarahan Perdana.   RM20.00
 

Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran
ISBN  9789674123918 (kulit lembut).          278 halaman.        Saemah Rahman & Zamri Mahamod.         RM35.00

Maqasid Al-Quran:  Peranan & Pembudayaan
ISBN  9789674123970 (kulit lembut).         158 halaman.          Mazlan Ibrahim, Sabri Mohamad & Mohd Arif Nazri.        RM25.00

Kelestarian Warisan Budaya Melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi
ISBN  9789674123994 (kulit lembut).         126 halaman.          Nor Azan Mat Zin, siti Fadzilah Mat Noor &  Zurina Muda (sunt.)    RM30.00

Keajaiban Alam Marin:  Khazanah Malaysia
 
ISBN  9789674123697 (kulit keras).             191 halaman.        Maimon Abdullah & Norhayati Ahmad.       RM150.00

 
 
 
Malaysia & UNESCO
ISBN  9789674123536 (soft cover).                60 pages.                  Malaysian National Commission for UNESCO.           RM50.00

 

 

Latihan Pekerja Kelolaan Pembangunan Sumber Manusia Berhad
ISBN  9789674123864 (kulit lembut).         90 halaman.         Rahmah Ismail, Zulridah Mohd. Noor & Abd. Hair Awang.     RM30.00

Memoir Pak Sako:  Putera Gunung Tahan (cet.2)
ISBN  9789674123062 (kulit lembut).          256 halaman.          Ishak Haji Muhammad.          RM40.00

 

Membitara Profesionalisme Pengajar Teknikal
ISBN  9789674123666 (kulit lembut).          82 halaman.          Wan Nooraini Wan Kamaruddin & Mohammaed Sani Ibrahim.          RM25.00

Kubung
 
ISBN  9789834619183 (kulit lembut).         90 halaman.         Dzulhelmi Nasir.         RM22.00

Kolonialisme dan Fenomena Sastera:  Abad Peralihan
ISBN  9789674123963 (kulit lembut).         244 halaman.          Noriah Taslim.         RM25.00

Konsep & Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab
ISBN  9789674123499 (kulit lembut).        148 halaman.        Harun Baharudin & Zawawi Ismail.       RM25.00

Manuskrip Melayu, Sumber Maklumat Peribumi Melayu (cet.4)
ISBN 9789679428827 (kulit lembut).          84 halaman.              Ding Choo Ming.      Syarahan Perdana.      RM20.00

MARA:  Perjuangan yang Belum Selesai
ISBN  9789674123284 (hard cover).            260 pages.          Abdul Karim Haron, Mohd Tajuddin Jali, Raja Fauziah Raja Tun Uda & Rokiah Talib.    RM100.00

MARA:  Perjuangan yang Belum Selesai
ISBN  9789674123284 (kulit lembut).            260 halaman.          Abdul Karim Haron, Mohd Tajuddin Jali, Raja Fauziah Raja Tun Uda & Rokiah Talib.    RM70.00

Modul Komuniksi Bahasa Melayu Antarabangsa (cet.3)
ISBN 9789674120962 (kulit lembut).            284 halaman.              Zarina Othman, Roosfa Hashim & Rusdi Abdullah.          RM40.00

 

My Kaleidoscope World of Words:  Autism and Sight Vocabulary
ISBN  9789674124137 (soft cover).                 73 pages.                Soraya Yahya & Melor Md. Yunus.        RM25.00

Menstrual Disorders:  Menarche to Menopause
ISBN  9789674124076 (soft cover).                330 pages.              Siva Achanna, Methill Kannan Kuty, Nik Nasri Ismail, Zaleha Abdullah Mahdy, Anitha Ponnupillai & Gauri Krishnaswamy.  RM70.00

Model Digital dengan Autocad dari Abstrak ke Realiti
ISBN  9789674122614 (kulit lembut).          262 halaman.          Isham Shah Hassan, Mohd Arif Ismail & Ramlee Mustapha.    RM35.00

Nusantara:  Malaysia and the Geopolitics of the South China Sea
ISBN  9789674124304 (soft cover).                 43 pages.                   Hans-Dieter Evers.      RM20.00

Pembangunan dan Transformasi Persekitaran
ISBN  9789674123888 (kulit lembut).         232 halaman.           Azima Abdul Manaf, Suhana Saad & Kadir Ariffin.                RM35.00

Memoir Politik Asri:  Meniti Arus (cet.2)
ISBN  9789674123062 (kulit lembut).          256 halaman.          Ishak Haji Muhammad.          RM40.00

Mengurus Rekod Perkhidmatan Kaunseling (Edisi Kedua)
ISBN  9789674124175 (kulit lembut).          145 halaman.          Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat & Mohd Izwan Mahmud.         RM30.00

Pembangunan Pembelajaran Mobile dalam Kejuruteraan
ISBN  9789674123390 (kulit lembut).          68 halaman.          Irwan Mahazir Ismail, Norazah Mohd. Nordin & Rosseni Din.                       RM20.00

 

Pembelajaran Biologi Berasaskan Projek
ISBN  9789674123338 (kulit lembut).        191 halaman.        Mispuah Hassan & Kamisah Osman.        RM30.00

Pembangunan Landskap Lestari Hutan Rekreasi Semenanjung Malaysia
ISBN  9789674122638 (kulit lembut).          174 halaman.          Mohd. Kher Hussein.   RM50.00

Pemerkasaan Kemahiran Generik Pelajar
ISBN  9789374123611 (kulit lembut).          110 halaman.          Seri Bunian Mokhtar, Saemah Rahman & Mohd Yusof Husain.     RM25.00

Pemikiran dan Reka Bentuk Semula Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21
ISBN  9789674124229 (kulit lembut).          107 halaman.        Mohamed Amin Embi.            Syarahan Perdana.       RM20.00

Pemindahan Kepakaran Syarikat Multinasional Asing di Malaysia
ISBN  9789674124045 (kulit lembut).         96 halaman.          Abd Hair Awang., Jalaluddin Malek & Mohd. Yusof Hussain.  RM30.00

Pemindahan Pembelajaran Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional
ISBN  9789674123802 (kulit lembut).           118 halaman.          Faizal Amin Nur Yunus & Ruhizan Mohd. Yasin.          RM30.00

Penyelidikan dan Inovasi Demi Kesejahteraan:  Kompilasi Teks Ucapan Timbalan Naib Canselor Hal-ehwal Penyelidikan & Inovasi
ISBN  9789674123635 (kulit lembut).          76 halaman.          Mazlin bin Mokhtar.    RM20.00

Penyelidikan Linguistik Moden
ISBN  9789674124281 (kulit lembut).          140 halaman.          Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Mohammad Fadzeli Jaafar (sunt.)          RM30.00

Pengukuhan Sumber Menuju Kelestarian
ISBN  9789674123956 (kulit lembut).          76 halaman.          Mazlin bin Mokhtar, Nurul Safaniza Che Ani & Nik Mohd. Noor Faizul Md Saad.          RM20.00

Pendidikan Kerjaya & Pembangunan Modal Insan (cet.2)
ISBN 9789679429275 (kulit lembut).           100 halaman.          Amla Mohd. Salleh.  Syarahan Perdana.       RM20.00

Pemesinan Lestari Aloi Titanium untuk Kegunaan Aeroangkasa
ISBN  9789674123796 (kulit lembut).          108 halaman.          Che Hassan Che Haron.                    Syarahan Perdana.       RM20.00

Pendidikan Pintar dan Berbakat di Malaysia
ISBN  9789674123604 (kulit lembut).          106 halaman.          Abu Yazid Abu Bakar & Noriah Mohd. Ishak.                RM25.00

Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Bahasa Iban
ISBN  9789674123505 (kulit lembut).          328 halaman.          Magdeline Anak Nor & Zamri Mahamod.    RM40.00

Penambahbaikan Kualiti Berterusan dalam Pendidikan Kejuruteraan
ISBn  9789674123086 (kulit lembut).         160 halaman.          Masturah Markom, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Ihsan & Roszilah Hamid (sunt.)           RM30.00

Pengherotan Kognitif dan Pelbagai Isu Sosial
ISBN  9789674124120 (kulit lembut).         120 halaman.          Rohany Nasir, Zainah Ahmad Zamani, Rozainee Khairudin & Mohammad Rahim Kamaluddin (sunt.)    RM25.00

Puisi Putih Sang Kekasih
ISBN  9789674123468 (kulit lembut).        108 halaman.          Siti Zainon Ismail.    RM25.00

Rahsia Kejayaan Menulis Jurnal Berimapk Tinggi Buku dan Tesis (cet.4)
ISBN  9789674123130 (kulit lembut).          136 halaman.          Roslan Abd. Shukor.    RM35.00

Sains dari Perspektif Al-Quran
ISBN  9789674123352 (kulit lembut).          72 halaman.          Mohd Yusof Othman.   RM25.00

Pergerakan Wanita dalam Memperjuangkan Hak
ISBN  9789674123871 (kulit lembut).          185 halaman.          Nik Safiah Karim & Rokiah Talib.          RM35.00

Siri Sayang Bumi:  Panduan Bunga Tekan
ISBN  9789674123765 (kulit lembut).          48 halaman.        Hazita Azman, Samiah Kadri, Khatijah Husin & Maimon Abdullah.    RM20.00

Siri Sayang Bumi:  Folio Hijau
ISBN  9789674123789 (kulit lembut).          54 halaman.        Hazita Azman, Azima Abdul Manaf, Abd Hair Awang & Suhana Saad.                 RM20.00

Peranan & Orientasi Sains Sosial Malaysia (cet.2)
ISBN 9789679427943 (kulit lembut).           240 halaman.           Abd. Rahman Embong (sunt.)          RM30.00

Peranti Sumber Kuasa Mudah Alih menggunakan Sel Fuel Metanol Langsung
ISBN  9789674124298 (kulit lembut).           103 halaman.          Siti Kartom Kamarudin.        Syarahan Perdana.  RM20.00

Sejarah Malaysia:  Pentafsiran & Penulisan (cet.4)
ISBN 9789679422089 (kulit lembut).          53 halaman.            Zainal Abidin Abdul Wahid.                Syarahan Perdana.       RM20.00

Persekutuan Malaysia 1961-1966:  Penubuhan dan Cabaran
ISBN  9789674123776 (kulit lembut).          518 halaman.          Mohd bin Samsudin.   RM70.00

Praktikum Bimbingan & Kaunseling:  Satu Pengalaman dan Panduan Kepada Kaunselor
ISBN  9789674123840 (kulit lembut).          150 halaman.          Zainal Ismail.          RM30.00

Psikologi Islam:  Falsafah, Teori dan Aplikasi
ISBN 9789674122966 (kulit lembut).            236 halaman.          Khaidzir Ismail, Jawiah Dakir, Fariza Md. Sham & Hanina Halimatusaadiah Hamsan (sunt.)          RM35.00

Pilihan Raya Umum ke-13:  Refleksi Politik Perubahan
ISBN  9789674124168 (kulit lembut).          181 halaman.          Mohamad Takiyuddin Ismail & Sity Daud (sunt.)                  RM35.00

Practical Guide to Laboratory Techniques in Medical Parasitology
ISBN  9789674124182 (soft cover).              64 pages.             Fatmah Md. Salleh, Norhayati Moktar, Tengku Shahrul Anuar Tengku Ahmad Basri & Azlin Mohd. Yasin.                  RM25.00

Siri Sayang Bumi:  Buku Asas Perubahan Iklim
ISBN  9789674123772 (kulit lembut).          54 halaman.          Hazita Azman, Jamilah Mustafa, Maimon Abdullah, Mastura Mahmud & Anizan Isahak.                   RM20.00

Selepas Syahadah:  Kewajipan Pemakluman Pemelukan Islam
ISBN  9789674124366 (kulit lembut).          238 halaman.          Khairani Husin, Mohd Al-Adib Samuri & Mohd Zamro Muda.  RM35.00

 

Soalan Lisan dalam Proses Pengajaran
ISBN  9789674123192 (kulit lembut).          218 halaman.          Zanaton Haji Iksan.    RM30.00

Teknologi Komputer dalam Pembelajaran Matematik Pengajian Tinggi
ISBN  9789674123710 (kulit lembut).          156 halaman.          Tuan Salwani Awang & Effandi Zakaria.        RM30.00

Teknologi di Alam Melayu
ISBN  9789674123048 (kulit lembut).         404 halaman.         Nazri Muslim & Abdul Latif Samian (sunt.)             RM45.00

The Enviromental Quality Act (EQA) 1974:  Statutory Instruments and Amendments
ISBN  9789674124335 (soft cover).                 167 pages.          Sham Sani & Hanim Kamaruddin.          RM35.00

The Many Faces of Malaysian English
ISBN  9789674123512 (soft cover).                 130 pages.             Janemary Thirusanku & Melor Md Yunus.      RM32.00

Tradisionalisme & Rasionalisme dalam Ilmu Kalam
ISBN 97896741213291 (kulit lembut).          200 halaman.          Ibrahim Abu Bakar.    RM30.00

Transformasi dan Dayahuni Habitat Malaysia
ISBN  9789674121433 (kulit lembut).          412 halaman.          Jamaluddin Md. Jahi, Abdul Samad Hadi, Ahmad Farez Mohamed & Kadaruddin Aiyub (sunt.)                       RM45.00

Transformasi Struktur Ruang Awam:  Suatu Penyelidikan ke Atas Sebuah Kategori Masyarakat Borjuis
ISBN  9789674123321 (kulit lembut).          338 halaman.          Abdul Muein Abadi (terjemahan).          RM40.00

Trend Penyelidikan Pendidikan Sains
ISBN  9789674123260 (kulit lembut).          611 halaman.          Kamisah Osman & Lilia Halim (sunt.)      RM75.00

Water Quality & Treatment:  The Malaysian Scenario
ISBN  9789674122928 (soft cover).             170 pages.               Chan Chiang Heng, Lee Yook Heng & Zuriati Zakaria.          RM30.00

Ulama Patani:  Ketokohan dan Keilmuan
ISBN  9789674121945 (kulit lembut).          374 halaman.          Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal Zamri & Anwar Fakhri Omar (sunt.)                  RM50.00

Zakat:  Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan
ISBN 9789679427950 (kulit lembut).          459 halaman.          Abdul Ghafar Ismail & Hailani Muji Tahir (sunt.)              RM45.00

Usuluddin dalam Karya Arab dan Melayu Klasik
ISBN  9789674123246 (kulit lembut).            170 halaman.          Ibrahim Abu Bakar.    RM30.00

Undang-undang Industri Penguna dan Alam Sekitar
ISBN  9789674123451 (kulit lembut).          376 halaman.          Kamal Halili Hassan (sunt.)                  RM45.00
Variasi Bahasa (cet.2)
ISBN  9789674121990 (kulit lembut).          190 halaman.          Idris Aman & Mohammed Azlan Mis (sunt.)          RM30.00

Wacana Peradaban Menjana Modal Insan
ISBN  9789674123581 (kulit lembut).          142 halaman.          Jawiah Dakir & Rosilawati Mohd Hanapi (sunt.)          RM25.00

UMNO dalam Politik & Perniagaan Melayu (cet.4)
ISBN  9679426434 (kulit lembut).          272 halaman.        Jamaie Hj. Hamil.      RM40.00