Penerbit UKM

 Inspirasi Ilmu Tersohor

Anugerah

Tahun 2022

Tahun 2019

* Anugerah MAPIM-KPM 2018
Kategori: Sains, Teknologi dan Perubatan (STP), (Anugerah Utama)
Teknologi Semikonduktor dan Nanoelektronik Perkembangan dan Kegunaan
Burhanuddin Yeop Majlis

* Anugerah MAPIM-KPM 2018
Kategori: Sains, Teknologi dan Perubatan (STP), (Anugerah Utama)
Jurnal Sains Malaysiana: MHD Stagnation-Point Flow Over a Stretchung/ Shrinking Sheet in a Micropolar Fluid with a Slip Boundary.
Anuar Mohd Ishak, Siti Khuzaimah Soid & Ioan Pop

*Anugerah Buku Negara 2019: Naskhah Terbaik
Life in the Triangle: Tun Sakaran Marine Park and Sipadan Island Park
Norhayati Ahmad, Gerry Goeden & Jamili Nais (edt.)

*Anugerah Buku Negara 2019: Buku Mewah Terbaik
Flora Bakau Malaysia. (Mangrove Flora of Malaysia): Sistem Maklumat Kepelbagaian Biologi Malaysia (MYBIS)
Wan Juliana Wan Ahmad, Norhayati Ahmad & Abdul Latif Mohamed

*Anugerah Buku Negara 2019: Buku Umum Popular (Biografi)
No Wrong Door: The Story of Sidek Hassan
Rokiah Talib

*Anugerah Buku Negara 2019: Buku Umum Terbaik (Arkeologi)
Arkeologi di Malaysia: Dahulu dan Kini
Asyaari Muhamad

*Anugerah Buku Negara 2019: Buku Bahasa Etnik Terbaik
Linguistik Bandingan Bahasa Iban
Rahim Aman, Muhammad Nur Latif & Shahidi A. Hamid

*Anugerah Bitara UKM 2019: Kategori Buku Sains & Teknologi
Debunga dan Implikasi Taksonomi Famili Bakau: Rhizophoraceae, Avicenniaceae dan Sonneratiaceae
Noraini Talip & Mod Arrabe’ Ahmad Baei

*Anugerah Bitara UKM 2019: Kategori Buku Sains Sosial
Rights of the Indigenous People in Peninsular Malaysia: Domestic and International Perspectives
Rohaida Nordin

Tahun 2018

* Anugerah: Status CREAM KPT 2017
Jurnal 3L: Language, Lingusitics, Literature
Gema Online: Journal of Language Studies

* Anugerah Buku Negara 2018: Buku Umum Terbaik, (Kategori Linguistik)
Bahasa Melayu Moden Awal & Analisis Dua Kata Kopula
Ismail Salleh

*Anugerah Buku Negara 2018: Buku Umum Terbaik, (Kategori Teknologi Maklumat & Pembangunan Persekitaran)
Bandaraya Bestari: Sistem Kerajaan Elektronik dan Masyarakat Global Bermaklumat
Jalaluddin Abdul Malek

*Anugerah Buku Negara 2018: Buku Umum Terbaik, (Kategori Sejarah dan Kesultanan Melayu)
Biografi Tengku Abdul Kadir Kamaruddeen: Raja Patani Terakhir
Mohd. Zamberi Abdul Malek

*4) Anugerah Buku Negara 2018: Buku Islamik Terbaik
Makanan Ubah Suai Genetik (GMF) Menurut Perspektif Islam
Mohd Izhar Ariff Mohd. Kashim

Tahun 2017

* Anugerah: Status CREAM KPT 2016
Jurnal 3L: Language, Lingusitics, Literature
Gema Online: Journal of Language Studies

* Anugerah: Persatuan Matematik & Sains (PERSAMA) 2016 (Hadiah Saguhati) Kategori Makalah Ilmiah
Statistical Analysis of Vehicle Theft Crime in Peninsular Malaysia using Negative Binomial Regression Model
(Jurnal Sains Malaysiana 44(9))
Malina Zulkifli, Ahmad Mahir Razali, Nurulkamal Masseran & Noriszura Ismail

* Anugerah: Anugerah BITARA UKM 2016 (Kategori Penterjemahan Karya Ilmu dalam Bahasa Melayu)
Intisari Sejarah Mexico Baharu
Intan Safinaz Zainuddin

* Anugerah: Anugerah BITARA UKM 2016 (Kategori Buku)
Perancangan Pengangkutan Bandar
Riza Atiq Abdullah O.K. Rahmat

* Anugerah: Anugerah BITARA UKM 2016 (Kategori Buku)
Dilema Dinar Emas
Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad & Wan Kamal Mujani

* Anugerah: Anugerah Sastera Johor Darul Takzim (Kategori Kajian Sastera)
Komunikasi Dua Hala Terancang: Satu Aplikasi dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu
Roslina Abu Bakar

* Anugerah: Anugerah Buku Negara 2016 (Buku Sains Sosial Terbaik)
Persekutuan Malaysia 1961-1966: Penubuhan dan Cabaran
Mohd Samsudin

* Anugerah: Anugerah Buku Negara 2016 (Buku Terjemahan Terbaik)
Keajaiban Alam Marin Khazanah Malaysia
Maimon Abdullah & Norhayati Ahmad

* Anugerah: Anugerah Buku Negara 2016 (Buku Mewah Terbaik)
Machinchang Cambrian Geoforest Park: Langkawi Geopark Malaysia
Norhayati Ahmad, Mohd Shafeea Leman & Kamal Roslan Mohamad

Tahun 2015
* Anugerah: Anugerah MAPIM 2015 (Hadiah Penghargaan) Kategori Buku Ilmiah Terbaik (Sains, Teknologi & Perubatan)
Hidrogen: Kesan Prestais Enjin Penceamaran dan Kos Kitaran Hayat
Halim Razali, Kamaruzzaman Sopian & Sohit Mat

* Anugerah: Anugerah MAPIM 2015 (Hadiah Penghargaan) Kategori Makalah Jurnal Terbaik (Sains, Teknologi & Perubatan)
Peramalan Data Siri Masa Aliran Sungai Dataran Banjir dengan Menggunakan Pendekatan Kalut
(Jurnal Sains Malaysiana 44(9))
Nur Hamiza Adenan & Mohd Salmi Mat Nooraini

Tahun 2014
* Anugerah: Pencapaian Lima Bintang (Cemerlang) Proses Pengurusan Panjar Wang Runcit

Tahun 2010
* Anugerah: Hadiah Buku Terbaik Keseluruhan
Rupa dan Gaya Busana Melayu
Azah Aziz

* Anugerah: Hadiah Anugerah Reka Bentuk Terbaik
Rupa dan Gaya Busana Melayu
Azah Aziz

* Anugerah: Hadiah Editor Terbaik
Rupa dan Gaya Busana Melayu
Saadah Hj. Jaffar

* Anugerah: Hadiah Buku Dewasa Bukan Fiksyen
Rupa dan Gaya Busana Melayu
Azah Aziz

* Anugerah: Hadiah Buku Ilmiah Terbaik Majlis Buku Kebangsaan
Bahasa dan Kepimpinan Wacana Mahathir Mohamed
Idris Aman

Tahun 2009
* Anugerah: Hadiah Editor Naskhah Terbaik (Kategori Sains Sosial MAPIM)
Buku yang disunting
Packaging Myths for Tourism: The Rungus of Kudat (2008)
Ong Puay Liu
Aimie Johari (Editor)

* Anugerah: Anugerah MAPIM (Kategori Makalah Terbaik Kemanusiaan dan Sains Sosial)
Predicting Compliance Intention on Zakah of Employment Income in Malaysia: An Application of Reasoned Action Theory’ (Jurnal Pengurusan 28)

Tahun 2008
* Anugerah: Hadiah Utama Anugerah MAPIM (Kategori Buku)
Bahasa dan Kepimpinan Wacana Mahathir Mohamed (2006)
Idris Aman

* Anugerah: Hadiah Utama Anugerah MAPIM (Kategori Makalah Terbaik Bidang Sains, Teknologi dan Perubatan)
Sains Malaysiana Jilid 35 (2006): Modelling Exchange Rates Using Regime Switching Models
Zaidi Isa

Tahun 2007
* Anugerah: Anugerah Sastera Perdana 2007 (Kategori Dewan Bahasa dan Pustaka)
Trilogi Armagedon Mandala Jilid 1 (2004)
Arenawati

* Anugerah: Anugerah Buku Terpilih Malaysia 2007 (Kategori Hadiah Utama)
Rupa dan Gaya: Busana Melayu (2006)
Azah Aziz

* Anugerah: Hadiah Sastera Johor Darul Takzim 2007 (Kategori Buku Sastera/Drama)
Komedi dalam Trilogi Drama Zakaria Ariffin (2006)
Rosna Mohd. Khalid

Tahun 2005
* Anugerah: Anugerah Buku Negara (Kategori Hadiah Umum bukan Fiksyen Terbaik dalam bahasa Inggeris)
Out of Shadow: Women in Malay Court Narratives (2003)
Ruzy Suzila Hashim

* Anugerah: Hadiah Saguhati Anugerah Khas Kualiti, Universiti Kebangsaan Malaysia Anugerah Penerbitan 2005.
The Emerging East Asian Community – Security and Economic Issues (2005)
Lee Poh Ping, Tham Siew Yean & G.T.Y. 17

* Anugerah: Hadiah Saguhati Anugerah Khas Kualiti, Universiti Kebangsaan Malaysia Anugerah Penerbitan 2005.
Sumber Asli Tasik Chini (2005)
Mushrifah Idris, Khatijah Hussin & A. Latiff Mohamad

Tahun 2004
* Anugerah: Hadiah Saguhati Anugerah Buku Perpustakaan Negara Malaysia
Memoir Zurinah Hassan: Menjejak Puisi (2003)
Zurinah Hassan

* Anugerah: Anugerah Sastera Perdana 2004 DBP (Kategori Buku/Biografi-Autobiografi)
Memoir Zurinah Hassan: Menjejak Puisi (2003)
Zurinah Hassan

Tahun 1999
* Anugerah: Anugerah MAPIM-Fuji Xerox
Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954 (1999)
Nik Anuar Nik Mahmud

Tahun 1998/1999
* Anugerah: Hadiah Sastera Perdana 1998/1999 DBP (Kategori Buku Kajian Sastera)
Raja Aisyah Raja Sulaiman: Pengarang Ulung Wanita (1999)
Ding Choo Ming

Tahun 1998
* Anugerah: Anugerah Buku Akademik Universiti Utara Malaysia
Politik Agama Sabah (1997)
Ismail Yusoff

Tahun 1997
* Anugerah: Hadiah Penghargaan Hadiah Bahasa Public Bank – Persatuan Linguistik Malaysia
Impak Pembangunan terhadap Alam Sekitar
Jamaluddin Md. Jahi

Tahun 1994
* Anugerah: Hadiah Penghargaan Buku Kebangsaan (MBKM)
Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad ke-19 (1994)
Ahmat Adam

* Anugerah: Hadiah Penghargaan Buku Kebangsaan (MBKM)
Jayengbaya: Memahami Pemikiran Orang Jawa (1993)
Noriah Mohamed

* Anugerah: Hadiah Penghargaan Buku Kebangsaan Buku Terjemahan (Pengetahuan) (MBKM)
Sejarah Sangha Thai (1993)
Yoneo Oshii terjemahan Mohamed Yusoff Ismail

* Anugerah: Hadiah Penghargaan Buku Kebangsaan Buku Kategori Buku Cereka (Dewasa) (MBKM)
Memoir A. Samad Ismail di Singapura (1993)
A. Samad Ismail

Tahun 1993
* Anugerah: Hadiah Bahasa Public Bank – Peratuan Linguistik Malaysia
Virologi Manusia (1992)
Yap Kok Leong

* Anugerah Penerbitan 1993 – Anugerah Buku dan Monograf Universiti Kebangsaan Malaysia
Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad ke-19 (1994)
Ahmat Adam

Tahun 1992-1997
* Anugerah: Presiden, Persatuan Penerbit Buku Malaysia (MABOPA)
Hasrom Haron

* Anugerah: Pengerusi Majlis Industri Buku Malaysia (MBKM)
Hasrom Haron

Tahun 1992
* Anugerah: Hadiah Buku Majlis Kebangsaan Malaysia (MBKM)
Memoir Arena Wati: Enda Gulingku (1992)
Arenawati

* Anugerah: Hadiah Editor Terbaik (Sains Sosial) Majlis Kebangsaan Malaysia (MBKM)
Encik Roosfa Hashim (Memoir Arena Wati: Enda Gulingku (1992)

Tahun 1990
* Anugerah: Hadiah Buku PEPET 1990
Jurnal Sains Malaysiana 19(1)
Hasrom Haro