Soalan-Soalan Lazim

1. Apakah syarat-syarat untuk belajar di Kolej PERMATApintar Negara, UKM?

Seseorang murid yang ingin belajar di Kolej PERMATApintar Negara, UKM perlu lulus Ujian UKM1, UKM2, menyertai dan berjaya menamatkan program Perkhemahan Cuti Sekolah, serta lulus  ujian UKM3. Carta Alir di bawah menerangkan tatacara kemasukan pelajar ke Kolej PERMATApintar Negara.

2. Di mana boleh saya dapatkan borang permohonan untuk memasuki Kolej PERMATApintar Negara, UKM?

Tiada borang permohonan. Hanya murid yang telah memenuhi syarat-syarat yang diterangkan pada jawapan soalan (1) di atas layak untuk dipilih belajar di Kolej PERMATApintar Negara.

3. Anak saya tidak sempat mengambil Ujian UKM1 pada bulan April lepas. Bolehkah dia mengambil ujian itu tahun depan?

Ya, boleh. Ujian ini dilaksanakan mulai 1 Februari hingga 31 April setiap tahun. Sila ke  http://ukm1.permatapintar.edu.my untuk maklumat lanjut.

4. Adakah seseorang pelajar perlu mencapai had umur tertentu untuk mengambil ujian UKM1?

Mana-mana murid sekolah yang mempunyai kerakyatan Malaysia, dan berumur antara 8 hingga 15 tahun adalah layak untuk mengambil ujian UKM1. Manakala Ujian PCIS untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun.

5. Adakah PERMATApintar menerima lawatan?

PERMATApintar sedia menerima lawatan dari pelbagai pihak, termasuk sekolah. Walau bagaimana pun untuk mengelakkan gangguan kepada sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti di PERMATApintar pihak kami mohon supaya permohonan lawatan dibuat sekurang-kurangnya TIGA BULAN sebelum tarikh lawatan. Sekiranya terdapat terlalu banyak lawatan pada satu-satu masa, pihak kami mungkin terpaksa menangguhkan lawatan pihak tertentu ke satu tarikh yang lain. Permohonan untuk lawatan perlu diajukan kepada;

Pengarah,
Pusat PERMATApintar Negara,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi,
Selangor.

5. Bilakah Program Perkhemahan Cuti Sekolah (PPCS) PERMATApintar UKM-JHU dijalankan ?

Dianggarkan waktu/tempoh PPCS ialah sekitar Mei-Jun  (anggaran masa – 2 Minggu) dan Nov-Dis (anggaran masa – 3 Minggu) setiap tahun. Biasanya PPCS dijalankan pada waktu cuti persekolahan.

Tempat: Pusat PERMATApintar Negara

6. Bilakah tarikh ujian UKM2 diumumkan dan tarikh ujian bermula?

Pengumuman: Biasanya keputusan boleh disemak sekitar Julai* setiap tahun (boleh semak di laman web ini —> http://ukm1.permatapintar.edu.my/). Surat juga akan dihantar kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk dimaklumkan kepada sekolah. Sila kemaskini maklumat jika berlaku sebarang perubahan di http://ukm1.permatapintar.edu.my/

Ujian UKM2 dijalankan: Sepanjang (Julai hingga September)* tiap-tiap tahun di pusat-pusat ujian secara terkawal seluruh negeri.

*Tertakluk pada perubahan 

7. Bilakah tarikh pengumuman sama ada berjaya atau tidak untuk menyertai PPCS akan diumumkan?

Pada minggu kedua bulan Oktober* setiap tahun. Diumumkan melalui laman web dan surat tawaran akan diposkan ke alamat yang pelajar telah daftarkan semasa ujian UKM1. Sila kemaskini maklumat, sekiranya berubah, melalui;

 http://ukm1.permatapintar.edu.my/

*Tertakluk pada perubahan