Malaysian and Comparative Law Centre

 

Books

RECENT BOOK PUBLICATIONS BY OUR TEAM MEMBERS

2023

Access to Justice in Malaysia and Beyond
Rizal Rahman, Rasyikah Md Khalid, Muhamad Sayuti Hassan
UKM Press

Direction of Legal Education in Malaysia
Syahirah Abdul Shukor, Faridah Abd Jalil, Ida Madieha Abdul Ghani, Mohd Hazmi Mohd Rusli, Amalina Ahmad Tajudin, Noor Dzuhaidah Osman, Mohamad Rizal Abd Rahman, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Wan Mohd. Zulhafiz Wan Zahari, Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong Mahamad, Harlida Abdul Wahab, Nor Anita Abdullah, Sujata A/P Balan, Najwa Rosli, Nurezan Rahmat, lbtisam@llyana Ilias, Harmahinder Singh A/L Iqbal Singh, Kuek Chee Ying
Higher Education Department

Keizinan Pesakit menurut Undang-Undang Perubatan
Tengku Noor Azira Tengku Zainuddin
Dewan Bahasa dan Pustaka

Media dan Pengguna
Hazlina Shaik Md Noor Alam & Ramalinggam A/L A.Rajamanickam
Penerbit UKM

Membugar identiti muslimah sejati
Nurhafilah Musa
Kerajaan Negeri Kelantan

Nilai probatif cap jari sebagai keterangan di Malaysia
Nur Khalidah Dahlan & Ramalinggam A/L A.Rajamanickam
Penerbit UKM

Proses pengumpulan keterangan: dokumen elektronik
Ahmad Azam Mohd. Shariff & Mohamad Azhan Yahya
Penerbit UKM

Qarinah dan sabitan dalam jenayah Islam
Mohamad Azhan Yahya
Penerbit UKM

Undang-undang dan pemerkasaan masyarakat
Hazlina Shaik Md Noor Alam, Mohd Zamre Mohd Zahir & Ramalinggam A/L A.Rajamanickam
Penerbit UKM

Undang-undang media dan persaingan
Zinatul Ashiqin Zainol
Penerbit UKM

2022

Cyberspace Identity Theft: Legal Perspectives
Hossein Taji; Nazura Abdul Manap; Ahmad Azam Mohd Shariff
UKM PRESS

Isu Kontemporari dalam Undang-undang dan Sistem Keadilan Jenayah
Muhamad Helmi Md Said;
Muhamad Sayuti Hassan
UKM PRESS

Kesalahan Kesusilaan Jenayah Syariah
Mohamad Azhan Yahya; Muhammad Najhan Ibrahim; Muhammad Alif Izuddin Roslan
UKM Press

Keterangan Ahli Psikologi dan Psikiatri sebagai Saksi Pakar
Nevina Ravichandran; Ramalinggam Rajamanickam; Nur Khalidah Dahlan
UKM PRESS

Transformasi Belia Berisiko
Pramela Krish; Ramalinggam Rajamanickam
UKM Press

Undang-undang Tort dan Liabiliti di Malaysia
Nur Khalidah Dahlan
UKM Press

2021

Anjakan Paradigma Dewan Undangan Negeri Terengganu
Muhamad Sayuti Hassan; Faridah Jalil
UKM Press

Hak Kontraktual Pihak Ketiga
Suzanna Mohamed Isa
UKM Press

Isu Kekeluargaan dan Undang-undang di Malaysia
Muhamad Helmi Md Said; Fatimah Yusro Hashim; Zainunnisaa Abd Rahman
UKM Press

Isu Terkini dalam Undang-undang jenayah Malaysia
Ahmad Azam Mohd Shariff
UKM Press

Keterangan Jenayah Syariah di Malaysia: Pemakaian Beban dan Darjah Pembuktian
Suhaizad Saifuddin; Ahmad Azam Mohd Shariff; Muhamad Helmi Md Said
UKM Press

Ketidakbolehsangkalan Tanah Natif di Sarawak
Ayuna Yusoff; Jady Zaidi Hassim
UKM Press

Law, Regulation and Practice of Islamic finance with Particular Reference to Malaysia
Khurram Parvez Raja; Anowar Zahid; Hasani Mohd Ali
UKM Press

Mabuk di Tempat Awam dan Undang-undang
Deveni Nagarajan; Ramalinggam Rajamanickam; Insyirah Mohamad Noh
UKM Press

Pekerja Migran Paksa dan Perundangan Malaysia
Wan Delaila Hasnuddin; Rohani Abdul Rahim; Muhamad Helmi Md Said
UKM Press

Perlakuan Jenayah dalam Rumah Tangga
Wan Nuraini W Mohd Shapee; Nur Syafinaz Hayati Kamarrudin; Nur Wafda Asyrani Jamaie; Muhamad Helmi Md Said
UKM Press

Perlindungan Undang-undang terhadap Isteri yang Berpantang
Ahmad Amsyar Ahmad Effendy; Muhamad Helmi Md Said
UKM Press

Pewarisan Saham Perniagaan di Malaysia mengikut Syariah
Hasani Mohd Ali; Nor Rof Izyanti Shaharuddin; Siti Fatimah Zaharah Said
UKM Press

Sewa Beli: Hak Pengguna di bawah Undang-undang
Siti Noorafizah Azizan
UKM Press

Transaksi Komersial dalam Talian
Mohamad Rizal Bin Abd Rahman
UKM Press

Undang-undang Warisan dan Alam Sekitar: Perkembangan dan Isu Semasa
Nazirah Kamaruzaman; Rasyikah Md Khalid
UKM Press

2020

ASEAN & Product Safety
Rahmah Ismail; Wan Amir Azlan Wan Haniff; Syed Sagoff Alsagoff (editors)
UKM Press

Gejala Voyeurisme dan Undang-undang jenayah
Anusha Asokakumar; Ramalinggam Rajamanickam
UKM Press

Hak Harta Intelek dan Inovasi Terbuka di Malaysia
Nor Asyikin Harun; Zinatul Ashiqin Zainol
UKM Press

Liabiliti Pengeluar Produk Perubatan di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999
Fahirah Syaliza Mokhtar; Rahmah Ismail
Penerbit Universiti Malaysia Terengganu

Perkembangan Dewan Undangan Negeri Terengganu: Pemantapan dan Cabaran
Muhammad Sayuti Hassan@Yahya; Faridah Jalil (editors)
Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu

Takaful Contracts
Cheah You Sum; Ruzian Markom; Hasani Mohd Ali
UKM Press

The Annotated Malaysian Companies Act 2016 (Second Edition)
Cheah Foo Seong; Aishah Bidin; Ani Md Shah; Chan Wai Meng; Chong Wei Lung; Gan Ze Qian;
Harjinder Kaur; Hasani Mohd Ali; Jal Othman; Kartina Arshad; Kelvin Seet Wan Nam

Sweet and Maxwell Asia

Tuntutan Ganti Rugi Kehilangan Pendapatan Masa Hadapan dan Undang-undang Malaysia
Rubendraan Kunasegaran; Ramalinggam Rajamanickam
UKM Press

Undang-Undang Dan Urus Niaga Pengguna
Suzanna Mohamed Isa; Hanim Kamaruddin; Siti Noorafizah Azizan; Mazliza Mohamad
UKM Press