Books

RECENT BOOK PUBLICATIONS BY OUR TEAM MEMBERS

2021

Isu Kekeluargaan dan Undang-undang di Malaysia
Muhamad Helmi Md Said; Fatimah Yusro Hashim; Zainunnisaa Abd Rahman
UKM Press

2020

ASEAN & Product Safety
by Rahmah Ismail; Wan Amir Azlan Wan Haniff; Syed Sagoff Alsagoff (editors)
UKM Press

Gejala voyeurisme dan undang-undang jenayah
by Anusha Asokakumar; Ramalinggam Rajamanickam
UKM Press

Hak Harta Intelek dan Inovasi Terbuka di Malaysia
by Nor Asyikin Harun; Zinatul Ashiqin Zainol
UKM Press

Liabiliti pengeluar produk perubatan di Bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999
by Fahirah Syaliza Mokhtar; Rahmah Ismail
Penerbit Universiti Malaysia Terengganu

Of Porn Law and Nothing Else: Criminalizing Online Pornographic Behaviours in Malaysia
by Rizal Rahman
Amazon

Perkembangan Dewan Undangan Negeri Terengganu: Pemantapan Dan Cabaran
by Muhammad Sayuti Hassan@Yahya; Faridah Jalil (editors)
Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu

Takaful Contracts
by Cheah You Sum; Ruzian Markom; Hasani Mohd Ali
UKM Press

The Annotated Malaysian Companies Act 2016 (Second Edition)
by Cheah Foo Seong; Aishah Bidin; Ani Md Shah; Chan Wai Meng; Chong Wei Lung; Gan Ze Qian;
Harjinder Kaur; Hasani Mohd Ali; Jal Othman; Kartina Arshad; Kelvin Seet Wan Nam

Sweet and Maxwell Asia

Tuntutan ganti rugi kehilangan pendapatan masa hadapan dan undang-undang Malaysia
by Rubendraan Kunasegaran; Ramalinggam Rajamanickam
UKM Press

Undang-Undang Dan Urus Niaga Pengguna
by Suzanna Mohamed Isa; Hanim Kamaruddin; Siti Noorafizah Azizan; Mazliza Mohamad
UKM Press