Pusat Pemodelan dan Analisis Data (DELTA)

 Centre for Modelling and Data Analysis, Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyelidik DELTA

KLUSTER  PENYELIDIKAN DI BAWAH DELTA

KLUSTER MATEMATIK TEORI DAN GUNAAN

Kluster Matematik Teori dan Gunaan menumpukan kepada aktiviti penyelidikan yang berbentuk fundamental dalam bidang matematik dan sains tulen serta penyelidikan berbentuk berbilang disiplin yang menggabungkan elemen matematik dalam sains hayat, kejuruteraan, perubatan, sains komputer, sains sosial, pengimejan dan bendalir.

 Penyelidikan Fundamental

 • Etnomatematik dan PengIslaman Sains Matematik
 • Matematik Kabur
 • Teori Aljabar Kombinatorik
 • Teori Ergodik
 • Teori Fungsi Geometri – Fungsi Univalen dan Multivalen
 • Teori Kredibiliti
 • Topologi Aljabar
 • Matematik Kewangan
 • Analisis

Penyelidikan Matematik Komputeran           

 • Analisis Kompleks Komputeran
 • Biologi Komputeran
 • Biomekanik
 • Dinamik Bendalir Komputeran
 • Kaedah/Analisis Berangka
 • Kriptografi
 • Masalah Penjadualan
 • Masalah Perjalanan
 • Pemprosesan Imej dan Pengecaman Pola
 • Sistem Dinamik

KLUSTER METODOLOGI STATISTIK DAN ANALITIK DATA

Kluster Metodolgi Statistik dan Analitik data menjalankan penyelidikan pemodelan yang menggabungkan aktiviti pemodelan data dari pelbagai jenis bidang seperti bidang kewangan,cuaca dan iklim

Penyelidikan Pemodelan

 • Kaedah Pembuatan Keputusan Multi-Kriteria
 • Kestabilan Hidrodinamik dan Hidromagnetik
 • Model Matematik Kewangan Islam
 • Pemodelan Aktuari
 • Pemodelan Aliran Lapisan Sempadan
 • Pemodelan Multi-Tahap
 • Pemodelan Persamaan Struktur
 • Pemodelan Tuntutan Takaful dan Insurans Hayat
 • Pemodelan Tuntutan Insurans Am
 • Regresi Kuantil
 • Statistik Bayesian
 • Statistik Perubatan
 • Demografi dan Statistik Sosial

KLUSTER SAINS AKTUARI DAN KEWANGAN

Kluster Sains Aktuari dan Kewangan menumpukan kepada penyelidikan kuantitatif yang menggabungkan kepakaran dalam bidang Sains Aktuari dan juga kewangan serta menggabungkan elemen matematik dalam isu –isu pelaburan, kewangan dan insurans

Penyelidikan Kewangan Kuantitatif

 • Analisis Kewangan dan Pelaburan
 • Analisis Statistik dan Ekonometrik Terhadap Data Kewangan
 • Analisis Keberuntungan Produk Insurans Hayat dan Takaful
 • Analisis Keberuntungan Produk Insurans Am
 • Kewangan Korporat
 • Matematik Pengurusan dan Kewangan

KLUSTER ANALITIK PRESTASI DAN INOVASI

Kluster Analitik Prestasi dan Inovasi mengkhusus dalam isu –isu pengukuran kualiti dan prestasi serta aplikasi kuantitatif dalam bidang kualiti dan produktiviti.

Penyelidikan Pengukuran Kualiti dan Prestasi

 • Indeks Kepuasan Pelanggan
 • Pengukuran Kualiti
 • Pengukuran  Produktiviti
 • Pengukuran Prestasi Organisasi
 • Pengukuran Kecekapan Relatif (DEA)
 • Peningkatan Kualiti dalam Penawaran Perkhidmatan
 • Six Sigma
 • Rantaian Nilai Inovasi