Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Pejabat TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pelajar dan alumni bagi melahirkan mahasiswa yang berkredibiliti tinggi.