Portal ePelajar

 UKM

Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Pejabat TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pelajar dan alumni bagi melahirkan mahasiswa yang berkredibiliti tinggi.