---
perkem2012
 
 
Home
Editorial Board
Editorial Policy
Contents
Author Guidelines
Contact Us

Ninth Malaysian National Economic Conference (PERKEM), 2014

Just Economic Governance: Towards High Income Economy
17 – 19 November 2014
TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Content: PERKEM 2014 (2014)
_____________________________________________________________________________

8. Ekonomi Pertanian dan Sumber

No
Title

Page
1
Potensi Penerima Guna Inovasi Pertanian di Kalangan Petani
Nor Azni Ahmad, Kamal Ab. Hamid, Zakirah Othman
311
2
Kajian Kesediaan Penerimaan Teknik SRI dalam Kalangan Petani Luar Bandar Menggunakan Pendekatan Model Teori Tingkahlaku yang Dirancang
Zakirah Othman, Fadhilah Mat Yamin, Noorulsadiqin Azbiya Yaacob, Nurul Huda Che Ali
321
3
Peningkatan Keuntungan Petani Padi dengan Menggunakan Kaedah SRI
Nur Badriyah Kamarul Zaman, Jamal Ali, Zakirah Othman, Kamal Abdul Hamid
327
4
Challenges of Environmental Resources Development in Penang Island, Malaysia
M.Raman, Tuan Pah Rokiah, Hamidi Ismail
335
5
Alternatif Pelaburan Patuh Shariah: Analisis Terhadap Industri Penanaman Kelapa Sawit
Syahrul Anuar Ali, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Mohd Adib Ismail
346
     

 

 

Home| Editorial Board| Content | Author Guidelines | Contact Us