---
perkem2012
 
 
Home
Editorial Board
Editorial Policy
Contents
Author Guidelines
Contact Us

Ninth Malaysian National Economic Conference (PERKEM), 2014

Just Economic Governance: Towards High Income Economy
17 – 19 November 2014
TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Content: PERKEM 2014 (2014)
_____________________________________________________________________________

11. Keusahawanan

No
Title

Page
1
Memformulasikan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi ke Arah Kerjaya Usahawan
Armanurah Mohamad, Nor Aishah Buang, Muhammad Hussin
433
2
Etika Perniagaan Islam: Pengalaman Usahawan Muslim di Melaka
Mohd. Faizal P. Rameli, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Kalsom Ab. Wahab, Suhaida Mohd. Amin
442
3
Faktor Individu Sebagai Komponen Menyumbang Kepada Penciptaan Perniagaan Baharu Usahawan E-Dagang
Ahmad Firdause Bin Md Fadzil, Mohd Rafi Bin Yaacob
451
4
Usahawan Berjaya Dan Peranan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Di Negeri Kedah
Ahmad Zabani Morad
459
5
Aktiviti Hiliran Di Kawasan FELDA: Analisis Faktor Pendorong Penglibatan Wanita Dalam Aktiviti Perniagaan
Nor Aini Haji Idris, Nur Afiyas Daud
467
     

 

 

Home| Editorial Board| Content | Author Guidelines | Contact Us