---
perkem2012
 
 
Home
Editorial Board
Editorial Policy
Contents
Author Guidelines
Contact Us

Tenth Malaysian National Economic Conference (PERKEM), 2015

Kekayaan Terangkum Teras Pembangunan Lestari
18 – 20 September 2015
Melaka, Malaysia
___________________________________________________________________________

1. Fiskal dan Monetari
2. Perancangan, Pembangunan dan Pertumbuhan
3. Keusahawanan dan Industri (I)
4. Ekonomi dan Kewangan Islam (I)
5. Daya Saing, Inovasi dan Akauntabiliti (I)
6. Ekonomi Sumber Manusia dan Demografi (I)
7. Keusahawan dan Industri (II)
8. Isu Ekonomi Antarabangsa
9. Ekonomi Sumber, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
10. Ekonomi Sumber Manusia dan Demografi (II)
11. Pembangunan Wilayah dan Komuniti
12. Daya Saing, Inovasi dan Akauntabiliti (II)
13. Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup
14. Pengurusan Kewangan
15. Ekonomi dan Kewangan Islam (II)

 

 

Home| Editorial Board| Content | Author Guidelines | Contact Us