Jabatan Fisiologi, Fakulti Perubatan

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan