Faculty of Law

 Legal Mind with a Moral Heart

2018

Domestic Violence Against Women: A Legal Perspective

Leyla Shirazi & Salawati Mat Basir (ISBN: 9789674126353)

RM35.00

 

Mekanisme Penyelesaian dalam Kewangan Islam di Malaysia

Nur Khalidah Dahlan, Mohd Rizal Palil, Noor Inayah Ya’akub & Mohamad Abdul Hamid (ISBN: 9789674126834)

RM30.00

 

Mekanisme Perundangan bagi Menangani Kematian dalam Tahanan di Malaysia

Foo Fang Leong & Rohaida Nordin (ISBN: 9789674127565)

RM25.00

 

Islamic Banking: Operational Challenges In The Legal Practice of The Central Banks Saudi Arabia And Malaysia

Saud Bandar M. Al Duwaish & Rohimi Shapiee (ISBN: 9789674126483)

RM40.00

 

Perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia: Autoriti Tertinggi dalam Perspektif Undang-undang

Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif & Ruzian Markom (ISBN: 9789674127237)

RM25.00

 

Keperluan Remedi Khusus dalam Perlembagaan Persekutuan

Gan Chee Keong & Ahmad Azam Mohd Shariff (ISBN: 9789674126896)

RM35.00

 

Remedi Bagi Kebebasan Asasi: Sejarah, Prinsip dan Amalan

Gan Chee Keong & Ahmad Azam Mohd Shariff (ISBN: 9789674126933)

RM35.00

 

Rights of The Indigenous People in Peninsular Malaysia: Domestic and International Perspectives

Rohaida Nordin (ISBN: 9789674126759)

RM35.00

 

Tatkala Itu Ketika Aku di UKM

Shamsuddin Suhor (ISBN: 9789674125295)

RM40.00

 

The Asean Community: Legal Issues

Saidatul Nadia Abd Aziz & Salawati Mat Basir (ISBN: 9789674126100)

RM30.00

 

Universiti Penyelidikan dan Hak Milik Harta Intelek

Nasiibah Ramli & Zinatul Ashiqin Zainol (ISBN: 9789674125660)

RM30.00

 

Perundangan Buruh Malaysia – Indonesia dan Cabaran ASEAN

Kamal Halili Hassan (sunt.) (ISBN: 9789674125066)

RM35.00

 

Polisi dan Pengurusan Tenaga Hijau

Ruzian Markom & Norizan Hassan (ISBN: 9789674125530)

RM35.00

 

Remedi Kontrak Pengguna Amalan ASEAN dan Barat

Ong Tze Chin & Sakina Shaik Ahmad Yusoff (ISBN: 9789674126391)

RM30.00

 

Sistem Tadbir Urus Syariah Islam di Malaysia: Falsafah, Struktur dan Isu Perundangan

Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif & Ruzian Markom (ISBN: 9789674126858)

RM35.00

 

Keselamatan Sosial Pekerja: Polisi dan Perundangan (cet.2)

Kamal Halili Hassan (sunt.) (ISBN: 9789674125240)

RM35.00

 

Kesihatan Kebajikan dan Keselamatan Pekerja: Polisi dan Perundangan

Kamal Halili Hassan (sunt.) (ISBN: 9789674125479)

RM35.00

 

Kontrak Pemain Bola Sepak Profesional di Malaysia: Aplikasi Perundangan bagi Pemain, Perantara dan Pengurus

Jady Zaidi Hassim (ISBN: 9789674125806)

RM50.00

 

Corporate Governance With Reference to the Role of Whistleblowing in Malaysia (cet.2)

Hazlina Shaik Md Noor Alam & Hasani Mohd Ali (ISBN: 978-967-412-188-4)

RM25.00