JANA@UKM

 Sumber Pendapatan dan Kekayaan Berterusan untuk UKM

OBJEKTIF KUALITI

PK01 : Pengurusan Projek Penjanaan Hartanah

  1. Memastikan Tawaran Harga disediakan dalam tempoh empat (14) hari bekerja daripada tarikh permohonan.
  2. Memastikan penilaian dokumen bagi proses Tawaran Sewaan Sementara dijalankan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh permohonan.
  3. Memastikan penilaian dokumen bagi proses Tanpa Bidaan Penjanaan (TBP) dijalankan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh permohonan.
  4. Memastikan penilaian dokumen bagi proses Bidaan Penjanaan (BP) dijalankan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja daripada tarikh tutup BP.
  5. Memastikan penilaian dokumen bagi proses Pelawaan Untuk Cadangan (RFP) dijalankan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja daripada tarikh akhir penerimaan dokumen.

PK02 : Pengurusan Ladang

  1. Memastikan semua tuntutan bayaran kerja disahkan melalui pemeriksaan di ladang.
  2. Memastikan semua penghantaran buah perlu melalui kelulusan pegawai universiti.