Issue logo

Jurnal Ekonomi Malaysia

55 (3) 2021 113 – 124


Pengaruh Pusingan Kerja Terhadap Perkembangan Kerjaya
The Effect of Job Rotation on the Career Development

Markas Tentera Laut
Bahagian Sumber Manusia
Cawangan Dasar dan Perancangan Sumber Manusia
Kementerian Pertahanan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
MALAYSIA.

kalam491@gmail.com

Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA.

hizuan@ukm.edu.my

Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA.

azrna@ukm.edu.my

Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA.

aminudin@ukm.edu.my

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pusingan kerja terhadap tempoh kenaikan pangkat dan kadar upah. Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh daripada Tentera Laut Diraja Malaysia bagi tahun 2017 yang melibatkan 1686 pegawai terdiri daripada pelbagai pangkat. Kajian ini menggunakan regresi upah Mincer dan dapatan menunjukkan pusingan kerja yang kerap tidak membantu perkembangan kerjaya pegawai angkatan tentera dalam aspek mempercepatkan tempoh kenaikan pangkat. Sebaliknya, tahap kekananan dan latihan yang mantap menjadi faktor mempercepatkan perkembangan kerjaya pegawai angkatan tentera tanpa perlu melalui proses pusingan kerja yang kerap. Pusingan kerja dapat membantu perkembangan kerjaya jika pelaksanaan pusingan kerja dirancang berbeza mengikut pangkat atau tahap pendidikan setiap pegawai. Pusingan kerja yang terancang dan sesuai dengan keperluan perjawatan seorang pegawai dapat memberi latihan dan pengalaman yang sangat relevan dan berguna bagi perkembangan kerjaya pegawai pada masa hadapan.

Keywords

career development; Job rotation; promotion; wage

JEL Codes

J3, J440, J630

Bibliography

Export Bibliography

Husin, K. A., Shahiri, H., Abdullah Al-Hadi, A., & Mokhtar, A. (2021). Pengaruh Pusingan Kerja Terhadap Perkembangan Kerjaya. Jurnal Ekonomi Malaysia, 55(3), 113–124. http://dx.doi.org/10.17576/JEM-2021-5503-08

@article{husin2021pengaruh,
  title={Pengaruh Pusingan Kerja Terhadap Perkembangan Kerjaya},
  author={Husin, Kamal Azri and Shahiri, Hazrul and Abdullah Al-Hadi, Azrina and Mokhtar, Aminudin},
  journal={Jurnal Ekonomi Malaysia},
  volume={55},
  number={3},
  pages={113—124},
 

year={2021},
}


Receive updates when new articles are published.