Bidang Penyelidikan

1. Inovasi Pendidikan Kejuruteraan
    – Pembinaan koswer
    – Pembangunan Instrumen Dalam Pendidikan Kejuruteraan
    – Aplikasi Kemahiran Generik

    – Pembangunan Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE)
    – Pembangunan Modul Pendidikan Kejuruteraan 
    – 

2. Penambahbaikan Kualiti Pendidikan Kejuruteraan
    – Kebolehpasaran Graduan Kejuruteraan
    – Proses Jaminan Kualiti untuk Pendidikan dan Jaminan Kualiti,
    – Penanda aras Kualiti Institusi Pengajian Tinggi untuk Kejuruteraan yang Berkualiti
    – Polisi dalam Pengajaran & Pembelajaran
    – Pendidikan STEM

3. Pendidikan Teknologi Kejuruteraan (TVET-teknologi kejuruteraan)
    – Hal ehwal berkenaan bidang teknologi kejuruteraan dan TVET.

4. Pendidikan Matematik Kejuruteraan
    – Pembangunan Model Matematik dalam Pengajaran dan pembelajaran
    – Simulasi data analisis data

5. Pendidikan Alam Bina
    – Pengajaran dan pembelajaran seni bina
    – Inovasi ruang dan tempat dalam proses Pengajaran dan pembelajaran