Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Bidang Penyelidikan

Bidang penyelidikan tumpuan di Jabatan adalah seperti berikut:

Inovasi Pendidikan Kejuruteraan

 • Pembinaan kerja kursus
 • Pembangunan Instrumen Dalam Pendidikan Kejuruteraan
 • Aplikasi Kemahiran Generik
 • Pembangunan Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE)
 • Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Pembangunan Modul Pendidikan Kejuruteraan
 • Pindah Kredit dan Mobiliti Pelajar

Penambahbaikan Kualiti Pendidikan Kejuruteraan

 • Kebolehpasaran Graduan Kejuruteraan
 • Proses Jaminan Kualiti untuk Pendidikan dan Jaminan Kualiti
 • Penanda aras Kualiti Institusi Pengajian Tinggi untuk Kejuruteraan yang Berkualiti
 • Polisi dalam Pengajaran & Pembelajaran
 • Pendidikan STEM

Pendidikan Teknologi Kejuruteraan (TVET-teknologi kejuruteraan)

 • Hal ehwal berkenaan bidang teknologi kejuruteraan dan TVET

Pendidikan Alam Bina

 • Pengajaran dan pembelajaran seni bina
 • Inovasi ruang dan tempat dalam proses Pengajaran dan pembelajaran

Pendidikan Matematik Kejuruteraan

 • Pembangunan Model Matematik dalam Pengajaran dan pembelajaran
 • Simulasi data analisis data

Matematik Kejuruteraan

 • Pemodelan matematik industri
 • Statistik alam sekitar
 • Pengurusan risiko