Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Siswazah

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan menawarkan dua program pascasiswazah iaitu :

  1. Sarjana Sains (MSc.)
  2. Doktor Falsafah (PhD)

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini.

Syarat Kemasukan

Sila rujuk laman web rasmi Pusat Siswazah UKM and Urusetia Siswzah Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina untuk maklumat lanjut berkenaan pengajian siswazah dan syarat kemasukan.