Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Kalkulus Vektor

Kursus matematik ini bertujuan memberi kefahaman tentang kalkulus vektor dan kalkulus kompleks pada tahap yang membolehkan perbincangan tentang penggunaannya dalam kejuruteraan. Pengenalan kepada kursus ini dimulakan dengan asas permukaan dalam ruang.Tajuk-tajuk utama di tekankan termasuk pembezaan separa, fungsi vektor, kamiran garis, kamiran ganda dua, kamiran ganda tiga, Teorem Green, Teorem Stokes, Teorem Gauss, danasas pembezaaan dan kamiran fungsi kompleks.