Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Pengurusan

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd Nopiah

Dr. Noorhelyna Razali

Dr. Mohd Haniff Osman

Dr. Umawathy A/P Techanamurthy

En. Nasrul Amir Abdul

Puan Ruzaini Ahmad