Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Pengurusan

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd Nopiah

Bidang Kepakaran

1. Pengoptimuman
2. Pemodelan Risiko
3. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Noorhelyna Razali

Bidang Kepakaran

1. Analisis Berangka
2. Matematik Kejuruteraan
3. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Mohd Haniff Osman

Bidang Kepakaran

1. Kebingkasan dalam Kejuruteraan
2. Pengurusan Penyelenggaran Rel
3. Matematik dalam Pengangkutan
4. Pendidikan Kejururuteraan

Google Scholar


En. Nasrul Amir Abdul

Bidang Tugas


Puan Ruzaini Ahmad

  •  
  •  03-8921-5555
  •  zamanie@ukm.edu.my