Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Setiausaha

Puan Ruzaini Ahmad

  •  
  •  03-8921-5555
  •  zamanie@ukm.edu.my