Jilid 26 Bilangan 1 Mac 1997

 

Muka surat

Konglomerat di Jalur Timur: Hubungan Genetik di antara Konglomerat Murau, Pulau Redang, Pulau Kapas dan

Bukit Keluang

Che Aziz Ali & Kamal Roslan Mohamed

I Abstrak dan Rujukan I

 

 1-18              

Cirian Halaju Seismos dan Ultrasonik Profil Luluhawa Granit Km 39.9 Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak

Umar Hamzah & Ibrahim Komoo

I Abstrak dan Rujukan I

 

 19-31              

Sedimentologi dan Palinologi di dalam Lapisan Nenering,

Grik,  Perak

Che Aziz Ali & Uyop Said

I Abstrak dan Rujukan I

 

 33-52              

Spektrometri Nuklear: Perbandingan Dua Kaedah Pengiraan

Ujian χ2

Supian bin Samat

I Abstrak dan Rujukan I

 

 53-60              

Bioakumulasi Logam Berat dalam Ikan Air Tawar di Perairan Sekitar Empangan Lohan, Ranau, Sabah

Jumat Salimon & Maimunah Sulaiman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 61-68              

Laguerre Polynomials and Functions

Karim B. Yaacob

I Abstrak dan Rujukan I

 

 69-77              

Biological Control of Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.),

Using Parasitoids and Bacteria: A Review

Idris A. B., Norhayati Abdul Mukti

I Abstrak dan Rujukan I

 

 79-94              

The Soil Micro-Fungi of Selected Areas of Malaysia

Paul A. Volz & Ahmad J. Makhtar

I Abstrak dan Rujukan I

 

 95-102              

Some Studies into the Effects of Metaldehyde on Cultured Cells

Salmijah Surif, Anita Mohd. Zubir & Maimon Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 103-109              

Penganggar MM bagi Model Linear dengan Titik Musnah dan Kecekapan yang Tinggi

Habshah Binti Midi

I Abstrak dan Rujukan I

 

 111-123              

Structural Change of Palm Oil Price Data

Lalang Buana, Ahmad Mahir Razali & Zainodin Haji Jubok

I Abstrak dan Rujukan I

 

 125-132