Jilid 27 1998

 

Muka Surat

Kandungan Karnitin dalam Formula Bayi yang Terdapat di Pasaran Tempatan

Ayup Mohd Yatim & Mohd Hirol Anuar Suboh

I Abstrak dan Rujukan I

 

 1-8              

Mutu Mikrobiologi Susu Lembu Mentah Kawasan Selatan Semenanjung Malaysia

Chye Fook Yee, Aminah Abdullah & Mohd Khan Ayub

I Abstrak dan Rujukan I

 

 9-17              

Summer Mid-Day-Night Vertical Distribution of  Bosmina longirostris (Crustacea: Cladocera) and Ceriodaphnia reticulata (Crustacea: Cladocera) in Lake Ikeda , Japan

Shaharudin Abdul Razak, Shaharudin Abdul Razak

I Abstrak dan Rujukan I

 

 19-29              

Haemoglobin Level and Iron Status of Orang Asli in a Malaria Endemic Area

Halimah Abdullah Sani, Zarinah Mohd Ghani, Hasidah Mohd Sudek, Rohani Abdul Kadir, Noor Hayati Mohd Isa, Norhayati Mokhtar & Sulaiman Osman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 31-37              

Contrast Sensitivity in Malaysian Children and Adult

Sharanjeet Kaur

I Abstrak dan Rujukan I

 

 39-46              

Potensi Permineral di Sekitar Lembangan Sungai Pahang

Goh Swee Heng & Tan Teong Hing

I Abstrak dan Rujukan I

 

 47-59              

Groundwater Characteristic of the Chuau River Basin Selangor , Malaysia

Mohd Nazan Awang, Muhamad Barzani Gasim,

Wan Nor Azmin Sulaiman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 61-71              

Recent Concentrations of Trace Elements in Coastal  Sediment of Terengganu , Malaysia

Che Abd. Rahim Mohamed, Noor Azhar  Mohamed Ahazili

I Abstrak dan Rujukan I

 

 73-82

Beberapa Keputusan dalam Ruang Hausdorff Kabur

Abd Fatah Wahab, Abu Osman Md Tap

I Abstrak dan Rujukan I

 

 83-91              

Robust Neural Network Predictors Using Radial Basis Functions

Siti Hajar Salleh

I Abstrak dan Rujukan I

 

 93-106              

A New Technique Point Iterative Method for Solving Poisson Equation on MIMD Computer System

Mohamed Othman, Abdul Rahman Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 107-117              

Kajian Adunan Terner Getah Asli-Polipropilena-Polietilena Berketumpatan Rendah Linear

Sahrim Ahmad, Ibrahim Abdullah & Che Som Sulaiman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 119-126              

Kompleks Feniletanolditiokarbamat Daripada Logam Ni(H), Pb(H), Pd(H) dan Zn(H)

Ibrahim Baba, Kamariah Muda, Yang Farina &

Abdul Hamid Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 127-133              

Components from Goniothalamus fasciculatus and G. malayanus

Zuriati Zakaria, Laily B. Din, Ikram M. Said,

Kamarudin Mat Salleh & A. Latiff

I Abstrak dan Rujukan I

 

 135-138              

Instantaneous Performance of A Double-Pass Hybrid Solar Collector

Kamaruzzaman Bin Sopian

I Abstrak dan Rujukan I

 

 139-146              

Light Birefringence in a Lyotropic Lamellar Liquid Crystal

Shahidan Radiman, Hassan Adli Alwi

I Abstrak dan Rujukan I

 

 147-150               

PROCOMP: Alat Penganalisis Kekompleksan Atur Cara Berasaskan Kaedah Kualitatif dan Kuantitatif

Norlidza Mohd Yasin, Aziz Deraman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 151-164