English Section

Energy Futures Price Bubbles and Asset Co-movements with Crude Palm Oil Futures: Through the Lenses of Geopolitical Events and Speculation

Gelembung Harga dan Pergerakan Bersama Tenaga-Tenaga Pasaran Niagaan ke Depan Bersama Pasaran Niagaan ke Depan Minyak Sawit Mentah: Melalui Peristiwa Geopolitik dan Spekulasi

Abd Halim Ahmad, Airil Khalid, Siti Nurazira Mohd Daud, Zainudin Arsad, Mohammad Ashraful Mobin

Full Text

Technostress and Job Outcomes: A Systematic Literature Review

Teknostres dan Hasil Kerja: Tinjauan Literatur Sistematik

Mohd Iqhsan Shahfarie Hj Ibrahim, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Abu Hanifah Ayob

Full Text

Government Board of Director: The influence of Director Identifications on Human Capital Acquisition and Board Oversight Roles

Sharifah Azlina Syed Anuar, Noradiva Hamzah, Mohd Mohid Rahmat

Full Text

A Systematic Literature Review of Individual Predictors on Internet Entrepreneurial Ventures among Academics

Rico Saktiawan Jang Jaya, Abu Hanifah Ayob, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain

Full Text

The Effect of Financial Technology, Innovation, Business Strategy, and Market Orientation on Business Performance among Indonesian SMEs: A Study in Riau Province

Enni Savitri, Nik Herda Nik Abdullah, Andreas, Volta Diyanto, Almasdi Syahza

Full Text

On-Shelf Availability (OSA) and Firm Performance: The Moderating Effects of Lean Practices in Retail Industry

Halim Hamim, Norlena Hasnan, Maryam Jamilah Asha’ari

Full Text

Market Competitive Strategy, Government Ownership and Audit Firm Choice: Evidence from China

Zheng Wei, Mohd Mohid Rahmat

Full Text

Project Meeting and Guidelines: The Impact on Time Performance of Construction Projects in Malaysia

Mesyuarat Projek dan Garis Panduan: Impak ke atas Prestasi Masa Projek Pembinaan di Malaysia

Zulkiflee Abdul-Samad, Fakhrul Ridzuan Mokhtar, Hafez Salleh

Full Text

Malay Section

Hubungan Kepimpinan Kebaktian dan Prestasi Kerja dalam Perkhidmatan Awam: Efikasi Kendiri, Keadilan dan Komitmen sebagai Pengantara

The Relationship between Servant Leadership and Work Performance:Self Efficacy, Justice and Commitment as Mediators

Rasidah Arshad, Norulhuda Tajuddin, Azian Mohmad Azman, Ridzwan Rashidin

Full Text

Kesan Ketidakpastian Persekitaran Terhadap Hubungan Antara Tadbir Urus Dan Prestasi Koperasi Peladangan Kelapa Sawit Di Malaysia

Impact of Environmental Uncertainty on The Relationship Between Governance and Performance of Oil Palm Farming Cooperatives in Malaysia

Mohd. Taufix A. Aziz, Norman Mohd. Saleh, Siti Faridah Abdul Jabbar, Noradiva Hamzah, Hayati Md Salleh

Full Text

Media Sosial dan Iklan Tajaan: Analisis Bibliometrik dan Rangkaian

Social Media and Sponsored Ads: Bibliometric and Networking Analysis

Hafizah Omar Zaki, Siti Fatimah Abdul Rashid, Syaima’ Adznan

Full Text

Pelaksanaan Strategi Berasaskan Inovasi ke Arah Transformasi Organisasi dan Masyarakat: Kajian Kes Majlis Amanah Rakyat

Implementation of Innovation-based Strategy for Organizational and Societal Transformation: A Case Study of Majlis Amanah Rakyat

Khairul Akmaliah Adham, Mohd Fuaad Said, Nur Sa’adah Muhamad, Mahadir Ibrahim, Shahrizin Abdul Sarhadat

Full Text

Kompetensi Kepimpinan Profesional Bagi Pemimpin Pertengahan Pendidikan

Professional Leadership Competencies for Educational Middle Leaders

Sukor Beram, Marinah Awang, Ramlee Ismail, Norzalina Noor, Norhayati Yusoff

Full Text

Orientasi Keusahawanan sebagai Pembolehubah Perantara antara Modal Insan dan Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Entrepreneurial Orientation as a Mediating Variable between Human Capital dan Small dan Medium Enterprise (SME) Performance

Sajiah Yakob, Muhamad Baqir Abdullah, Farahiza Zaihan Azizan, Roslida Zalila Ahmad Rusli, Khairunisak Ahmad Shakir, Suraiya Shafiee@Ismail, Azahari Ramli

Full Text

Kebolehramalan Pergerakan Harga Pasaran Mata Wang Asing ASEAN-5 Dengan Menggunakan Indikator Dagangan Indeks Kekuatan Relatif Era COVID-19

Predictability of Price Movements Using the Relative Strength Index in ASEAN-5 Foreign Currency Markets During COVID-19

Mohammad Fauzie Shafie, Mohd Hasimi Yaacob, Ruzita Abdul Rahim

Full Text

Volume 68


Receive updates when new articles are published.