2014/04/01 – Fasa Susulan Tahun ke 2

Sehingga 25 Mac 2014, projek Malaysian Cohort telah berjaya menyusuli 8,110 orang peserta sejak pertengahan 2013. Sebanyak 42 lokasi termasuk W.P.K.Lumpur, Selangor, N.Sembilan, Johor, Pahang dan Terengganu.

Ini adalah program susulan pertama setelah selesai fasa rekrutmen (2008-2012). Secara total terdapat 106,527 peserta projek ini di seluruh negara. Saringan kesihatan kali ini lebih banyak dengan pertambahan 3 saringan baru seperti berikut:

As of March 25, 2014, Malaysian Cohort project has successfully followed 8,110 participants since mid-2013. A total of 42 locations including W.P.K.Lumpur, Selangor, N.Sembilan, Johor, Pahang and Terengganu. This is the first follow-up program after the completion of the recruitment phase (2008-2012). In total there were 106,527 participants nationwide project. Health screening this time with additional of 3 more new screening as follows:

1) Ujian HbA1C (Diabetik) – BARU

2) Ujian Mikroalbumin (Pengesanan awal penyakit buah pinggan) – BARU

3) Ujian Fungsi Tiroid – BARU

4) Ukur lilit (serta nisbah) Pingang & Pinggul dan BMI

5)  Ujian Lipid Profil/ Kolestrol

6) Ujian Fungsi Jantung (ECG)

7) Ujian Fungsi Paru-Paru (Sprirometry)

8) Analisis Komposisi Badan (Peratus Lemak, Otot-pada tulang, Air, Mineral, Protein dan lain-lain analisis)

9) Ujian Kiraan Darah Penuh (Full Blood Count)

10) Ujian Tekanan Darah

Peserta juga dibekalkan makanan dan cenderahati (cawan dan tuala).