The Malaysian Cohort

Enquiries/Complaint

Complaint & Other Inquires

If you have any Complaint & Other Inquires on any matter regarding the execution of this project, please inform us in any of the following ways:
1) Contact us online:
– Toll Free: 1 800 88 2007
– Office: 03-91710415
2) Email us at:
Project Manager: arman@ppukm.ukm.edu.my
Management: managementcohort@gmail.com
3) Through the Complaint Form

We will pay attention to any complaints or feedback from you.


Aduan & Maklum Balas

Jika anda mempunyai sebarang Aduan & Makluam Balas tentang apa-apa perkara berkenaan perlaksanaan projek ini, sila maklumkan kepada kami melalui mana-mana cara berikut:

1) Hubungi kami di talian:
Bebas Tol : 1 800 88 2007
Pejabat: 03-91710415

2) Emel kami di:
Pengurus Projek: arman@ppukm.ukm.edu.my
Pengurusan: managementcohort@gmail.com

3) Melalui Borang Aduan- boleh dimuat turun melalui capaian di bawah:
Borang Aduan Pelanggan(BAP)
Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:
Sekretariat Projek Kohort Malaysia,
Institut Molekul Perubatan UKM (UMBI),
Tingkat 7, Pusat Perubatan UKM,
Jalan Yaakob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur

Kami akan beri perhatian kepada sebarang aduan atau maklum balas dari Tuan/Puan.

Translate »