The Malaysian Cohort

Follow-up health screening for The Malaysian cohort Project

INVITATION TO PARTICIPATE IN A HEALTH SCREENING FOLLOW-UP FOR THE MALAYSIAN COHORT PROJECT

First of all, we would like to thank your participation in The Malaysian Cohort (TMC) Project in 2006-2012. The TMC project is a national-level research project that is important for the discovery of the early markers and the risks of major diseases among Malaysian citizens. With regard to the aforementioned objectives, we would like to invite you again to participate in a health screening follow-up. You can contact us at 1 800 88 2007 or 03-91710415 to make an appointment. The information about the health screening is provided in the attachment. This health screening follow-up is FREE (the market value of this health screening is around RM 300-400). We are looking forward to your continuous cooperation in this project. Thank you.


Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih atas penyertaan Tuan/Puan dalam Projek The Malaysian Cohort (TMC) pada tahun 2006-2012. Projek TMC merupakan sebuah projek penyelidikan peringkat kebangsaan yang penting bagi usaha penemuan penanda awal dan risiko kejadian penyakit umum di kalangan warga Malaysia.Sehubungan dengan matlamat tersebut, kami sekali lagi ingin menjemput Tuan/Puan untuk menjalani saringan kesihatan susulan. Tuan/Puan boleh menghubungi kami di talian 1 800 88 2007 atau 03-91710415 untuk membuat temujanji. Maklumat tentang saringan kesihatan ini adalah seperti dalam lampiran. Saringan kesihatan susulan ini adalah PERCUMA (nilai pasaran saringan kesihatan ini adalah sekitar RM 300-400). Kami berharap kerjasama yang berterusan Tuan/Puan dalam projek ini. Sekian, terima kasih.

 

PROFESOR DATUK DR. A RAHMAN A JAMAL
Ketua Projek The Malaysian Cohort

 

Translate »