Penerbit UKM

 Inspirasi Ilmu Tersohor

Terbitan 2017

Swapemulihan Polimer
* ISBN  9789674125370
  (kulit lembut)         
* 223 halaman
* Mohd. Suzeren Md Jamil & Najiyyah Sirajuddin (sunt.) 
* RM35.00

Undergraduate Research in the Social Sciences and Humanities:  Practices and Perceptions
* ISBN 9789674125264
  (soft cover)               
* 119 pages                  
* Radha M. K. Nambiar, Nor Fariza Mohd Nor, Ruzy Suliza Hashim & Noraini Ibrahim     
* RM25.000

Komunikasi Bukan Lisan dalam Bahasa Arab
* ISBN  9789674125035
  (kulit lembut)         
* 192 halaman       
* Nordin Halias, Zawawi Ismail & Harun Baharudin        
* RM35.00

Kebangkitan Semula Islam hingga Pasca Islamisme
* ISBN 9789674125127
   (kulit lembut)
* 245 halaman
* Ahmad Sunawari Long
* RM40.00

Keselamatan Sosial Pekerja:  Polisi dan Perundangan
* ISBN  9789674125240
  (kulit lembut)         
* 194 halaman         
* Kamal Halili Hassan (sunt.)              
* RM35.00

Al - Jazari:  Tokoh Kejuruteraan Mekanikal Abad Ke-7H/13M
* ISBN  9789670220031
  (kulit lembut)             
* 148 halaman         
* Kamaruzaman Yusoff, Wan Kamal Mujani, Nordin Jamaludin & Sallehuddin Mohamed Harris            
* RM30.00

Bahasa Melayu Moden Awal & Analisis Dua Kata Kopula
* ISBN  9789674123253
  (kulit lembut)         
* 291 halaman         
* Ismail Salleh          
* RM40.00

Reka Bentuk dan Kebolehgunaan Sistem Multimedia
* ISBN  9789674125004
  (kulit lembut)         
* Nor Azan Mat Zin & Noraidah Sahari @ Ashaari (sunt.)         
* RM30.00

Aktinobakteria Sumber Antiikfeksi Baharu:  Satu Penerokaan
* ISBN  9789674125073
  (kulit lembut)             
* 79 halaman         
* Noraziah Mohamad Zin & Nik Marzuki Sidik (sunt.)         
* RM20.00
Pembudayaan STEM di Luar Bilik Darjah 
* ISBN  9789674125301
  (kulit lembut)         
* 102 halaman          
* Wan Nor Fadzilah Wan Husin, Suhaiza Mat Said & Lilia Halim             
* RM28.00

Pembelajaran Kolaboratif Guru
* ISBN  9789674125011 (halaman lembut)     
* 170 halaman         
* Zanaton Hj. Iksan (sunt.)             
* RM30.00

Katak dan Kodok Malaysia
* ISBN  9789674125110
  (kulit keras)             
* 101 halaman         
* Norhayati Ahmad      
* RM120.00

Penyakit Kardiovaskular:  Peranan Antioksidan
* ISBN  9789674124755
  (kulit lembut)         
* 100 halaman         
* Zakiah Jubri (sunt.)   
* RM25.00

Kegemilangan Maritim Kesultanan Melayu Melaka
* ISBN  9789674124977
  (kulit lembut)         
* 266 halaman         
* Mohd Samsudin, Zulkanain Abdul Rahman & Aziz Ujang
* RM40.00

Impak Psikologi dan Pengurusan Pesakit Diabetes
* ISBN  9789674124717
  (kulit lembut)         
* 178 halaman             
* Rafidah Aini Pakri Mohamed, Norhayati Ibrahim & Siti Balkis Budin           
* RM35.00

Penerokaan Sel Stem untuk Kelestarian Kehidupan
* ISBN  9789674125141
  (kulit lembut)
* 85 halaman         
* Shahrul Hisham Zainal Ariffin.         
* Syarahan Perdana      
* RM20.00
Teknik Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ujian Psikologi
* ISBN  9789674125059
  (kulit lembut)         
* 131 halaman       
* Mohammad Rahim Kamaluddin & Wan Shahrazad Wan Sulaiman (sunt.).     
* RM30.00

Asas Pendidikan dan Kejurulatihan ICT:  Integrasi Teori, Media, Teknologi dan Reka Bentuk Pembelajaran
* ISBN  9789674124625
  (kulit lembut)         
*  242 halaman   
* Rosseni Din 
* RM35.00

Alfred Jabu Anak Numpang:  Dedication & Loyalty Beyond Compare (hard cover)
* ISBN  9289674124991 (hard cover)
* 449 pages*
* Rokiah Talib
* RM160.00

Alfred Jabu Anak Numpang:  Dedication & Loyalty Beyond Compare
* ISBN  9289674124991 (soft cover)
* 449 pages
* Rokiah Talib
* RM140.00

Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah
* ISBN 9789674123703 (kulit lembut)
* 171 halaman
* Abur Hamdi Usman & Mazlan Ibrahim
* RM35.00

Isu Undang-undang Transaksi Komersial
* ISBN  9789674124953
  (kulit lembut)           
* 263 halaman             
* Nazura Abdul Manap, Rahmah Ismail & Anita Abdul Rahim (sunt.)
* RM35.00

Application of High Technology in Varietal Improvement of Rice
* ISBN  9789674125219 (soft cover)
* 140 pages
* Ratnam Wickneswari, Kalaivani Nadarajah & Chee Yen Choong (edt.)
* RM30.00

Asas Model Pengukuran Rasch:  Pembentukan Skal & Strukture Pengukuran (cet.3)
* ISBN  9789674121822 (kulit lembut)
* 106 halaman
* Azrilah Abdul Aziz, Mohd. Saidfudin Masodi & Azami Zaharim  
* RM25.00

Bandaraya Bestari:  Sistem Kerajaan Elektronik dan Masyarakat Global Bermaklumat
* ISBN  9879674124533 (kulit lembut)
* 194 halaman
* Jalaluddin Abdul Malek
* RM35.00

Biobank, Sel Stem dan Masyarakat
ISBN  9879674124014 (kulit lembut).            153 halaman.          Hasrizul Hashim & Latifah Amin.  RM30.00

Biologi dalam Pendidikan STEM
ISBN  9789674124113 (kulit lembut).           230 halaman.            Lee Chuo Hiong & Kamisah Osman.  RM35.00

Cinta Serata Alam
* ISBN  9789674124342 (kulit lembut)
* 153 halaman
* Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris & Mohamad Sabri Haron
* RM35.00

Chemical Analysisi of Food:  A Laboratory Manual
ISBN  9789674124786 (soft cover)
* 124 pages
* Mamot Said, Abdul Salam Babji & Lie Siew Ling
* RM35.00

Building Sustainable Institutions:  Good Governance Matters
* ISBN  9789674124519 (soft cover)
* 32 pages
* Zeti Akhtar Aziz  
* RM20.00

Bioteknologi Moden Tumbuhan menurut Perspektif Islam
* ISBN  9789674123925 (kulit lembut)
* 216 halaman
* Siti Fairuz Sujak & Latifah Amin
* RM35.00

Computational Intelligence for Science Application
* ISBN  9789674124588 (soft cover)
* 101 pages
* Siti Norul Huda Sheikh Adullaj, Seyed Mostafa Mausavi Kahaki & Akmal Aris (edt.) 
* RM35.00

Connecting Oceans:  Malaysia as A Maritime Nations
* ISBN  9789674124540 (soft cover)
* 47 pages
* Hans-Dieter Evers
* RM20.00

Dakwah dan Kaunseling di Malaysia
Edisi Kedua (cet.2)
* ISBN  9789679420931 (kulit lembut)
* 220 halaman
* Faiza Md. Sham, Siti Rugayah Hj. Tibek & Othman Hj. Talib (sunt.)
* RM30.00

Dawah kepada Non-Muslim di Malaysia:  Konsep Metode dan Pengalaman
* ISBN  9789674120573 (kulit lembut)
* 211 halaman
* Abdul Ghafar Haji Don & Zulkiple Abd. Ghani
* RM35.00

Ensiklopedia Ulama Hadis di Bumi Anbiya'
ISBN  9789674124328 (kulit lembut).          285 halaman.            Jawiah Dakir, Majed Mohammed Abdu Aldalalah & Mohammad Fattah.  RM35.00

E-Commerce:  Contracts for Sale of Goods and Consumer Protections (second edition)
ISBN  9789674122539 (soft cover).           262 pages.                J. Seheela & Rahmah Ismail.            RM40.00

Dasar Pandang ke Timur:  Pencapaian dan Cabaran
ISBN  9789674124236 (kulit lembut).        175 halaman.          Kartini Aboo Talib @ Khalid (sunt.)  RM30.00

Fiqah & Persoalan Semasa
ISBN  9789674124151 (kulit lembut).          255 halaman.          Zaini Nasohah, Mohammad Zaini Yahya & Anwar Fakhri Omar (sunt.)   RM40.00

Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan (cet.3)
ISBN 9789679427172 (kulit lembut).  Mohamed Salleh Lamry.           RM35.00

Integrasi Ilmu Keunggulan Pendidikan Islam
ISBN  9789674124212 (kulit lembut).        152 halaman.          Maimun Aqsha Lubis, Mohd Fuad Othman & Hidayat Shafie (sunt.)               RM30.00

Kejatuhan dan Kebangkitan Parti Demokratik Liberal:  Puak Gabungan Politik Jepun
ISBN  9789674124809 (kulit lembut).                      277 halaman.          Saiyid Radzuwan Syed Sopi.               RM35.00

Insolvency Risk Efficiency & Crisis of East Asian Banks
ISBN  9789674124274 (soft cover).             170 pages.                Alireza Tamadonnejad & Aisyah Abdul Rahman.                      RM35.00

Keusahawanan & mengurus Prestasi Sumber Manusia
ISBN  9789674124144 (kulit lembut).           224 halaman.         Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun.           RM35.00

Kelestarian Alam Sekitar:  Amalan Hijau Menginspirasikan Kelestarian Masa Hadapan
ISBN  9789674124601 (kulit lembut).          140 halaman.        Marlia Mohd Hanafiah, Mohd Hanfy Gausmian, Noor Soffalina Sofian Seng & Mazlin Mokhtar (sunt.)  RM50.00

Kerajaan Pakatan Rakyat di Perak:  Gelora dalam Politik Gabungan
ISBN  9789674124380 (kulit lembut).             153 halaman.        Madhi Hasan & Muhamad Nadzri Mohamed Noor.        RM30.00

Komunikasi Dua Hala Terancang:  Satu Aplikasi dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu (cet.2)
ISBN  9789674121327 (halaman lembut).   300 halaman.           Roslina Abu Bakar.   RM40.00

Islam dan Melayu dalam Perlembagaan:  Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia
ISBN  9789674121853 (kulit lembut).       286 halaman.      Nazri Muslim.          RM35.00

Kesinambungan Linguistik Melayu
ISBN  9789674124663 (kulit lembut)          265 halaman.   Shahidi A. Hamid, Kartini Abd. Wahab & Sa'adiah Ma'alip.  RM40.00

Kod Genetik dalam Aplikasi Klinikal dan Manfaatnya Kepada Manusia
ISBN  9789674125189 (kulit lembut).          101 halaman.            Zarina Abdul Latiff.  RM20.00

Islamic Microfinance Institutions Efficiency and Sustainability
ISBN  9789674124250 (soft cover).                215 pages.        Salamah Maamor, Widayanto Mislan Cokrohadisumarto & Abdul Ghafar Ismail.  RM35.00

Multiple Research Issues in English Language Studies
ISBN  9789674123550 (soft cover).                 136 pages.                 Pramela Krsih & Kemboja Ismail.  RM30.00

Nanokomposit Getah Asli:  Kegunaan untuk Produk Termaju
ISBN  9789674125028 (kulit lembut).           125 halaman.              Sahrim Haji Ahmad.   RM20.00

Nusantara Malaysia dan Geopolitik Laut China Selatan
ISBN  9789674124571 (kulit lembut).          44 halaman.            Hans-Dieter Evers (diterjemahkan oleh Abdul Muein Abadi).   RM20.00

Language of the Digital Minds
ISBN  9789674125080 (soft cover).             206 pages.                Azianura Hani Shaari.             RM35.00

Makanan Ubah Suai Genetik (GMF) Menurut Perspektif Islam
ISBN  9789674124458 (kulit lembut).            334 halaman.        Mohd. Izahr Ariff Mohd. Hashim.        RM35.00

Makna Pemilikan dan Persempadanan Tanah Adat
ISBN 9789674124694 (kulit lembut).         127 halaman.        Azima Abdul Manaf.  RM30.00

Malaysia at A Crossroads:  Diagnosing the Constraints to High-Income Status
ISBN  9789671467701 (soft cover).           194 pages.           Noor Azlan Ghazali,  Mpumelelo Nxumalo & Jared Glanz-Berger        RM60.00

Open Price in Sale Contracts
ISBN  9789674124595 (soft cover).              119 pages.              Farzaneh Akrami, Sakina Ahmad Yusoff & Suzanna Mohamed Isa.                    RM35.00

Digital Data Communication
ISBN  9789674124656 (soft cover).              275 pages.              Edmond Zahedi.         RM40.00

Pengenalan Pengajian Strategik:  Teknologi Ketenteraan dan Hubungan Antarabangsa
ISBN  9789674124762 (kulit lembut).            418 halaman.          Mahmund Embong & Kamarulnizam Abdullah (terjemahan).      RM50.00

Pendidikan Asas Keusahawanan
ISBN  9789674124700 (kulit lembut).           240 halaman.        Norasmah Hj. Othman, Rosilah Hassan & Wan Mimi Diyana Wan Zaki.       RM35.00

Pemantapan Pengurusan Penyelidikan
ISBN  9789674123208 (kulit lembut).             221 halaman.              Mohd Syuhaimi Ab. Rahman, Mohd. Jailani Mohd No & Shahrom Md Zain.        RM35.00

Mencari & Menggilap Bakat dalam Organisasi
ISBN  9789674124618 (kulit lembut).        206 halaman.              Zafir Mohd. Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun.           RM35.00

On Competitiveness:  What Government and Business Should Do
ISBN  9789674124854 (soft cover).              241 pages.               John Antony Xavier.   RM40.00

Oktober yang Tidak dinantikan
ISBN  9789674124441 (kulit lembut).            416 halaman.          Ismail Ibrahim.        RM55.00

Pengurusan Perniagaan
ISBN  9789674124410 (kulit lembut).          248 halaman.          Zafir Mohd. Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun.            RM35.00

Pencegahan Obesiti Kanak-kanak Muda
ISBN  9789674124465 (kulit lembut).            152 halaman.          Maziah Ahmad Marzuki & Saemah Rahman.        RM30.00

Penulisan Akademik dalam Bidang Sains Sosial (cet.2)
ISBN  9789674123697 (kulit lembut).          365 halaman.          Zamri Mahamod & Yahya Othman.        RM50.00

Pengujian dan Penilaian Psikologi dalam Kaunseling
ISBN 9789674124960 (kulit lembut).            152 halaman.            Abu Yazid Abu Bakar, Amla Mohd Salleh & Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim.     RM30.00

Pembinaan & Permodelan Sistem Pengajaran
ISBN  9789674121716 (kulit lembut).             79 halaman.           Rosseni Din.           RM20.00

Petua Pemakanan untuk Penuaan Sihat
ISBN  9789674124939 (kulit lembut).            83 halaman.            Suzana Shahar.           RM20.00

Practical Tips in Pre-Hospital Trauma Care
ISBN  9789674124915 (soft cover).            244 pages.            Ismail Mohd. Saiboon.              RM60.00

Sejarah Pemikiran Pandang ke Timur:  Kepentingan Jepun dalam Pembangunan Sosioekonomi Malaysia (1906-1980)
ISBN  9789674124243 (kulit lembut).             390 halaman.             Uqbah Iqbal.             RM45.00

Penyelesaian Pertikaian Mekanisma dan Perundangan (cet.2)
ISBN  9789674122201 (kulit lembut).             324 halaman.              Kamal Halili Hassan, Sakina Shaik Ahmad Yusoff & Suzana Mohamed Isa.          RM40.00

Sains & Teknologi Alam Melayu
ISBN  9789674123567 (kulit lembut).            392 halaman.            Che Husna Azhari (sunt.)             RM150.00

Public Advocacy:  Of Ideas & Practice in Malaysia
ISBN  9789674124564 (soft cover).                 66 pages.                     Denison Jayasooria.     RM20.00

Sains di Alam Melayu
ISBN  9789674124052 (kulit lembut).            305 halaman.             Abdul Latif Samian & Nazrim Muslim (sunt.).           RM35.00

Universiti Kebangsaan Malaysia:  Sejarah Penubuhan (cet.3)
ISBN  9789674127141 (kulit lembut).            243 halaman.              Mohd Ali Kamaruddin.             RM40.00

Perkhidmatan Kaunseling Profesional dalam Komuniti
ISBN  9789674125042 (kulit lembut).          196 halaman.            Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat & Mohd Izwan Mahmud (sunt.)                   RM35.00

Rising to The Challenge:  Malaysia's Contribution to The SDGs
ISBN 9789674124649 (soft cover)                234 pages.                  Mazlin Bin Mokhtar, Lee Khai Ern & Subarna Sivapalan.      RM85.00

Strategi Metakognitif dalam Penulisan
ISBN  9789674124403 (kulit lembut).            176 halaman.            Shahlan Surat & Saemah Rahmah.          RM35.00

Terengganu:  dari Batu Bersurat hingga Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah
ISBN  9789674124731 (kulit lembut).            180 halaman.            Siti Zalikhah Md Nor & Mohd. Nasran Mohamad.            RM35.00

Modul Pembelajaran Aturan Kendiri Teknologi Hijau
* ISBN 9789674125417
  (kulit lembut)         
* 98 halaman
* Mohamad Sattar Rasul & Rose Amnah Abdul Rauf     
* RM20.00