Malaysian Journal of Student Advancement @ Jurnal Personalia Pelajar

 HEP-UKM

Volume 23 • Number 2 • December 2020

Menganjak ke Satu Pengurusan Sisa Pepejal Secara Lestari di Kampus UKM Bangi, Selangor: Pertimbangan Awal

Menganjak ke Satu Pengurusan Sisa Pepejal Secara Lestari di Kampus UKM Bangi, Selangor: Pertimbangan Awal

 •  KHAIRUL BAHARUDIN* & SARAH AZIZ
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Learning Approaches among UKM Health Sciences Undergraduates and Postgraduates

Learning Approaches among UKM Health Sciences Undergraduates and Postgraduates

 •  ISMARULYUSDA ISHAK*, KHOR BAN HOCK, FARHANA NADIAH ABD GHANI, CHONG GUEY YONG, CHAN YEIN TSIN, MEZBAH UDDIN, ABDUL MUHAIMIN AHMAD, IDA MURYANY MD YASIN, PUSHPA BALADANDAPLA SHIVAPPA & YUGHDTHESWARI MUNIANDY
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Pengesahan Instrumen Persepsi Graduan Terhadap Penguasaan Kemahiran Insaniah Kendiri

Pengesahan Instrumen Persepsi Graduan Terhadap Penguasaan Kemahiran Insaniah Kendiri

 •  ONG AI LING, CHANG PENG KEE & ARINA ANIS AZLAN*
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Analisis Keberkesanan Kaedah Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Pelajar Pintar dan Berbakat

Analisis Keberkesanan Kaedah Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Pelajar Pintar dan Berbakat

 •  CHE SURIANI KIFLEE*, SITI AISHAH HASSAN, FARIZA KHALID, NOORLIN MAAULOT & RORLINDA YUSOF
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Effect of an Intervention on Knowledge and Awareness of Cervical Cancer among University Students

Effect of an Intervention on Knowledge and Awareness of Cervical Cancer among University Students

 •  MOHD IZUAN IBRAHIM*, NOR ANIZA AZMI & AUNI AFIFAH ZULKIFLI
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Pengalaman Pengajaran dan Pembelajaran subjek MPU secara Blended dan Active Learning di Pusat CITRA Universiti Kebangsaan Malaysia

Pengalaman Pengajaran dan Pembelajaran subjek MPU secara Blended dan Active Learning di Pusat CITRA Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  JAMSARI ALIAS*, NORAZILA MAT, NAZRI MUSLIM, AMINUDIN BASIR @ AHMAD, WAN ZULKIFLI WAN HASSAN, ZULKIFLI MOHAMAD, AZIZI UMAR & NOR AFIAN YUSOF
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Pemupukan Minat Terhadap Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah

Pemupukan Minat Terhadap Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah

 •  MOHD EEZAN HAMDZAH* & SHAHLAN SURAT
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Muslim Students’ Intention to Search for a Life Partner over the Internet

Muslim Students’ Intention to Search for a Life Partner over the Internet

 •  SITI NGAYESAH AB HAMID*, TENGKU WASIMAH RAJA HARON & ROSHAYATI AB HAMID
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Effects of the Facilitative-Peer-Mentoring in undergraduate clinical teaching: preliminary results

Effects of the Facilitative-Peer-Mentoring in undergraduate clinical teaching: preliminary results

 •  MIZHANIM MOHAMAD SHAHIMIN*, SHAZ’ AIN RAZAK & NORLAILI ARIF
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Pengurusan Latihan Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Tadbir Urus KESATRIA-UKM

Pengurusan Latihan Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Tadbir Urus KESATRIA-UKM

 •  ABU YAZID ABU BAKAR* & OTHMAN A. KARIM
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Keberkesanan Quiziz sebagai Medium Alternatif Ulangkaji dan Pembelajaran Kendiri

Keberkesanan Quiziz sebagai Medium Alternatif Ulangkaji dan Pembelajaran Kendiri

 •  AMIRUL MUKMININ MOHAMAD*
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Physical Activity and Its Impact on Academic Achievement among Health Sciences Students Universiti Kebangsaan Malaysia

Physical Activity and Its Impact on Academic Achievement among Health Sciences Students Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  NUR NAJMI MOHAMAD ANUAR, FATEN NAJJAH TUAN HUSSAIN, ANIS ATIQAH SOBRI, NARISSA HAIRANI HAMIDON, SYAMIEMY A’RIFFAH MOHD NASIR, NURUL NABILAH MOHD ZULFAKARUDIN, NURSYAMIMI RASMADI, NORSYAFIQAH MOHD HIDZIR, AZMAN ABD KARIM, FAZZREENA MOHD NAZIR, SYAHIR HAZIQ IBRAHIM & IZATUS SHIMA TAIB*
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Kandungan Buku Teks Sejarah Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan Pelajar

Kandungan Buku Teks Sejarah Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan Pelajar

 •  LAU YI YI*, ABDUL RAZAQ AHMAD, MOHD MAHZAN AWANG & NORASMAH OTHMAN
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Keberkesanan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Terhadap Kemahiran Penulisan Hujah Murid Sekolah Menengah Atas

Keberkesanan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Terhadap Kemahiran Penulisan Hujah Murid Sekolah Menengah Atas

 •  WONG SIEW FANG* & NURFARADILLA MOHAMAD NASRI
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Perspektif Pelajar terhadap Budaya Bekerja Sendiri

Perspektif Pelajar terhadap Budaya Bekerja Sendiri

 •  NURUL AIDA MAINOR & LAI WEI SIENG*
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download

Pekerjaan Sambilan dan Prestasi Akademik Mahasiswa: Kajian dalam Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekerjaan Sambilan dan Prestasi Akademik Mahasiswa: Kajian dalam Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia

 •  NURUL ISMA EZZATY ISMAIL & HAIRUNNIZAM WAHID*
 •  HEP-UKM
 •  2020
 •   Download