Laman Utama

Matlamat & Objektif

Aktiviti

Jawatankuasa Induk

Jawatankuasa Kecil

Hubungi Kami


Jawatankuasa Induk Mahrajan 35 Tahun JPATI (1974-2009)

Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

Selangor Darul Ehsan

 

Tel

03-8921 5550 / 5551

Faks

:  03-8921 3185

e-Mel

:  jpati@ukm.my
 
click to submit your site

PELAWAT
semenjak 8 Mei 2009


Matlamat utama sambutan adalah untuk menggiatkan lagi aktiviti dan sumbangan akademik JPATI. Antara objektif Mahrajan ialah:

  • Membincangkan halatuju JPATI setelah 35 tahun diasaskan;

  • Mengadakan pertemuan dan perbincangan intelektual bagi membahaskan isu-isu pengajian Arab, tamadun Islam dan hal-ehwal umat Islam;

  • Menggiatkan penerbitkan ilmiah dalam kalangan tenaga akademik JPATI;

  • Mengadakan siri Seminar Penyelidikan bagi membincangkan dapatan terkini bagi setiap kumpulan penyelidikan yang bernaung di bawah Kumpulan Penyelidikan ‘Kebudayaan Arab dan Peradaban Islam’ (KUKAPI), UKM; dan

  • Meningkatkan rasa intima’ pelajar terhadap JPATI dan menggiatkan penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti JPATI.

 

Hakcipta Terpelihara, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM 2009