Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

YBhg. Prof/Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan,

Dimaklumkan bahawa Kumpulan Penyelidikan Penuaan dan Penyakit Degeneratif, Fakulti Perubatan UKM akan mengadakan seminar seperti butiran berikut:

TAJUK : AGEING AND DEGENERATIVE DISEASE

TARIKH : 15 Ogos 2022 (Isnin)

MASA : 2.30 ptg – 4.30 ptg

MODERATOR :
Profesor Dr. Suzana Makpol
Ketua
Kumpulan Penyelidikan Penuaan dan Penyakit Degeneratif
Jabatan Biokimia
Fakulti Perubatan UKM

PANEL 1 :
Professor Dr Ikuo Tooyama
Director & Vice President
Shiga University of Medical Science (SUMS)

TOPIK:
Targeting antioxidant pathways in Alzheimer’s Disease

PANEL 2 :
Professor Dr Yasutoshi Agata
Department of Biochemistry and Molecular Biology
Shiga University of Medical Science (SUMS)

TOPIK:
Development of cancer immunotherapies using T cells regenerated from iPS cells and cynomolgus monkeys.

Kehadiran Staf UKM akan direkod sebagai jam latihan di dalam Sistem Urus Bakat dan e-sijil akan disediakan untuk para peserta.