Organization

Organization

CSAM 2023/2024 Committees

Pengerusi CSAM (2023/2024)
Prof. Madya Dr. Siti Norul Huda Sheikh Abdullah
Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Pengerusi CSAM (2023/2024)
Prof. Madya Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab
Universiti Malaya (UM)

Setiausaha CSAM (2023/2024)

Prof. Madya Dr. Azah Anir Norman Universiti Malaya (UM)

Penolong Setiausaha CSAM (2023/2024)
Prof. Madya Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Bendahari CSAM (2023/2024)
Dr. Nor Masri Sahri
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Penolong Bendahari CSAM (2023/2024)
Dr. Ahmad Firdaus Zainal Abidin
Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Ahli Jawatankuasa Biasa CSAM (2023/2024)
1. Prof. Madya Dr. Najwaa Hayaati Mohd Alwi
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

2. Prof. Madya Ts Dr. Mohamad Fadli Zolkipli
Universiti Utara Malaysia (UUM)

3. Dr. Muhammad Faiz Mohd Zaki
Universiti Malaya (UM)

4. Puan Noormadinah Allias
Albukhary International University (AIU)

5. Dr. Cik Feresa Mohd Foozy
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

6. Dr. Shafiza Mohd Shariff
Universiti Kuala Lumpur (UNIKL)

7. Dr. Nadianatra binti Musa
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Juruaudit CSAM (2023/2024)
1. Prof. Ts Dr. Nor Badrul Anuar Juma'at,BR. Universiti Malaya (UM)

2. Prof. Ts. Dr. Shukor Abd Razak
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)