“Gegar Gamat” Project

Definisi Projek Gegar Gamat adalah Penyelidikan terbaik dengan output yang telah diterjemahkan kepada hasil yang dapat dimanfaat oleh pihak berkepentingan dengan impak yang boleh diukur. Objektif menyenaraian Projek gegar gamat, Universiti Kebangsaan Malaysia adalah Untuk mendorong penyelidik terlibat dalam penyelidikan translasi dan transdisplin. Selain itu, projek gegar gamat betujuan untuk mempromosikan hasil penyelidikan kepakaran UKM yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat & industri dalam menangani Cabaran-Cabaran Besar Malaysia & Global secara amnya menerusi bidang-bidang fokus Kluster penyelidikan UKM.

Gegar Gamat 2020

Heat Pump Solar Dryer
Lututku
Your Language My Culture (YLMC)
Zero Waste Technology
CAISER™
PEMBANGUNAN USAHAWAN NETPRENEUR
Portable Tidal Peritoneal Dialysis System (IMENGiTi™)
Pusat Pendidikan Komuniti UKM-CIMB Islamic Pos Gob, Gua Musang, Kelantan Darul Naim
KulitKu (MyDERM™)
AirBox Sense
INNOQIBLA
UKMRC

Gegar Gamat 2021